‫گیاهان     
식물

-

대나무
daenamu
+

‫بامبو

-


kkoch
+

‫شکوفه

-

꽃다발
kkochdabal
+

‫دسته گل

-

나뭇가지
namusgaji
+

‫شاخه

-

꽃봉오리
kkochbong-oli
+

‫غنچه

-

선인장
seon-injang
+

‫کاکتوس

-

클로버
keullobeo
+

‫گل شبدر چه

-

원뿔형 방울
wonppulhyeong bang-ul
+

‫مخروط

-

수레 국화
sule gughwa
+

‫گل گندم

-

크로커스
keulokeoseu
+

‫زعفران

-

수선화
suseonhwa
+

‫نرگس

-

데이지
deiji
+

‫گل مروارید

-

민들레
mindeulle
+

‫قاصدک

-


kkoch
+

‫گل

-

나뭇잎
namus-ip
+

‫شاخ و برگ

-

곡물
gogmul
+

‫دانه

-

잔디
jandi
+

‫چمن

-

성장
seongjang
+

‫رشد

-

히아신스
hiasinseu
+

‫سنبل

-

잔디밭
jandibat
+

‫چمن

-

백합
baeghab
+

‫سوسن سفید

-

아마씨
amassi
+

‫تخم بزرک

-

버섯
beoseos
+

‫قارچ

-

올리브 나무
ollibeu namu
+

‫درخت زیتون

-

야자수
yajasu
+

‫درخت خرما

-

팬지
paenji
+

‫بنفشه سه رنگ

-

복숭아 나무
bogsung-a namu
+

‫درخت هلو

-

식물
sigmul
+

‫گیاه

-

양귀비
yang-gwibi
+

‫خشخاش

-

뿌리
ppuli
+

‫ریشه

-

장미
jangmi
+

‫گل رز

-

씨앗
ssias
+

‫بذر

-

스노드롭
seunodeulob
+

‫گل برف

-

해바라기
haebalagi
+

‫گل آفتاب گردان

-

가시
gasi
+

‫خار

-

나무의 몸통
namuui momtong
+

‫تنه

-

튤립
tyullib
+

‫گل لاله

-

수련
sulyeon
+

‫نیلوفر آبی

-


mil
+

‫گندم

-
대나무
daenamu
‫بامبو

-

kkoch
‫شکوفه

-
꽃다발
kkochdabal
‫دسته گل

-
나뭇가지
namusgaji
‫شاخه

-
꽃봉오리
kkochbong-oli
‫غنچه

-
선인장
seon-injang
‫کاکتوس

-
클로버
keullobeo
‫گل شبدر چه

-
원뿔형 방울
wonppulhyeong bang-ul
‫مخروط

-
수레 국화
sule gughwa
‫گل گندم

-
크로커스
keulokeoseu
‫زعفران

-
수선화
suseonhwa
‫نرگس

-
데이지
deiji
‫گل مروارید

-
민들레
mindeulle
‫قاصدک

-

kkoch
‫گل

-
나뭇잎
namus-ip
‫شاخ و برگ

-
곡물
gogmul
‫دانه

-
잔디
jandi
‫چمن

-
성장
seongjang
‫رشد

-
히아신스
hiasinseu
‫سنبل

-
잔디밭
jandibat
‫چمن

-
백합
baeghab
‫سوسن سفید

-
아마씨
amassi
‫تخم بزرک

-
버섯
beoseos
‫قارچ

-
올리브 나무
ollibeu namu
‫درخت زیتون

-
야자수
yajasu
‫درخت خرما

-
팬지
paenji
‫بنفشه سه رنگ

-
복숭아 나무
bogsung-a namu
‫درخت هلو

-
식물
sigmul
‫گیاه

-
양귀비
yang-gwibi
‫خشخاش

-
뿌리
ppuli
‫ریشه

-
장미
jangmi
‫گل رز

-
씨앗
ssias
‫بذر

-
스노드롭
seunodeulob
‫گل برف

-
해바라기
haebalagi
‫گل آفتاب گردان

-
가시
gasi
‫خار

-
나무의 몸통
namuui momtong
‫تنه

-
튤립
tyullib
‫گل لاله

-
수련
sulyeon
‫نیلوفر آبی

-

mil
‫گندم