‫هنر     
예술

-

박수
bagsu
+

‫تشویق

-

예술
yesul
+

‫هنر

-

고개 숙이기
gogae sug-igi
+

‫تعظیم

-


bus
+

‫قلم‌مو

-

색칠 공부 그림책
saegchil gongbu geulimchaeg
+

‫کتاب رنگ آمیزی

-

댄서
daenseo
+

‫رقصنده

-

그림
geulim
+

‫طراحی

-

미술관
misulgwan
+

‫گالری

-

창문용 유리
changmun-yong yuli
+

‫پنجره شیشه ای

-

낙서
nagseo
+

‫نوشته دیواری

-

수공예품
sugong-yepum
+

‫صنایع دستی

-

모자이크
mojaikeu
+

‫موزاییک

-

벽화
byeoghwa
+

‫نقاشی دیواری

-

박물관
bagmulgwan
+

‫موزه

-

공연
gong-yeon
+

‫به صحنه بردن

-

그림
geulim
+

‫تصویر

-


si
+

‫شعر

-

조각
jogag
+

‫مجسّمه

-

노래
nolae
+

‫آهنگ

-

동상
dongsang
+

‫مجسّمه

-

물감
mulgam
+

‫آبرنگ

-
박수
bagsu
‫تشویق

-
예술
yesul
‫هنر

-
고개 숙이기
gogae sug-igi
‫تعظیم

-

bus
‫قلم‌مو

-
색칠 공부 그림책
saegchil gongbu geulimchaeg
‫کتاب رنگ آمیزی

-
댄서
daenseo
‫رقصنده

-
그림
geulim
‫طراحی

-
미술관
misulgwan
‫گالری

-
창문용 유리
changmun-yong yuli
‫پنجره شیشه ای

-
낙서
nagseo
‫نوشته دیواری

-
수공예품
sugong-yepum
‫صنایع دستی

-
모자이크
mojaikeu
‫موزاییک

-
벽화
byeoghwa
‫نقاشی دیواری

-
박물관
bagmulgwan
‫موزه

-
공연
gong-yeon
‫به صحنه بردن

-
그림
geulim
‫تصویر

-

si
‫شعر

-
조각
jogag
‫مجسّمه

-
노래
nolae
‫آهنگ

-
동상
dongsang
‫مجسّمه

-
물감
mulgam
‫آبرنگ