‫شهر     
도시

-

공항
gonghang
+

‫فرودگاه

-

아파트
apateu
+

‫منزل مسکونی

-

은행
eunhaeng
+

‫بانک

-

대도시
daedosi
+

‫شهر بزرگ

-

자전거 도로
jajeongeo dolo
+

‫مسیر دوچرخه

-

배 항구
bae hang-gu
+

‫بندر قایق

-

수도
sudo
+

‫پایتخت

-

카리용
kaliyong
+

‫آهنگ ناقوس

-

묘지
myoji
+

‫گورستان

-

영화관
yeonghwagwan
+

‫سینما

-

도시
dosi
+

‫شهر

-

도시 지도
dosi jido
+

‫نقشه شهر

-

범죄
beomjoe
+

‫جرم

-

시위
siwi
+

‫تظاهرات

-

박람회
baglamhoe
+

‫نمایشگاه

-

소방대
sobangdae
+

‫آتش‌نشانی

-

분수
bunsu
+

‫چشمه

-

쓰레기
sseulegi
+

‫زباله

-

항구
hang-gu
+

‫بندر

-

호텔
hotel
+

‫هتل

-

소화전
sohwajeon
+

‫شیر آتش نشانی

-

역사적 명소
yeogsajeog myeongso
+

‫نشان

-

우체통
uchetong
+

‫صندوق پستی

-

이웃
ius
+

‫محلّه

-

네온 불빛
ne-on bulbich
+

‫نور نئون

-

나이트 클럽
naiteu keulleob
+

‫کلوپ شبانه

-

구시가지
gusigaji
+

‫قسمت قدیمی شهر

-

오페라
opela
+

‫اپرا

-

공원
gong-won
+

‫پارک

-

공원 벤치
gong-won benchi
+

‫نیمکت

-

주차장
juchajang
+

‫پارکینگ

-

전화 부스
jeonhwa buseu
+

‫باجه تلفن

-

우편 번호 (ZIP)
upyeon beonho (ZIP)
+

‫کد پستی

-

감옥
gam-og
+

‫زندان

-

술집
suljib
+

‫میخانه

-

관광지
gwangwangji
+

‫جاذبه‌های گردشگری

-

스카이 라인
seukai lain
+

‫افق

-

가로등
galodeung
+

‫چراغ

-

여행사
yeohaengsa
+

‫آژانس گردشگری

-

타워
tawo
+

‫برج

-

터널
teoneol
+

‫تونل

-

차량
chalyang
+

‫وسیله نقلیه

-

마을
ma-eul
+

‫روستا

-

급수탑
geubsutab
+

‫برج مخزن آب

-
공항
gonghang
‫فرودگاه

-
아파트
apateu
‫منزل مسکونی

-
은행
eunhaeng
‫بانک

-
대도시
daedosi
‫شهر بزرگ

-
자전거 도로
jajeongeo dolo
‫مسیر دوچرخه

-
배 항구
bae hang-gu
‫بندر قایق

-
수도
sudo
‫پایتخت

-
카리용
kaliyong
‫آهنگ ناقوس

-
묘지
myoji
‫گورستان

-
영화관
yeonghwagwan
‫سینما

-
도시
dosi
‫شهر

-
도시 지도
dosi jido
‫نقشه شهر

-
범죄
beomjoe
‫جرم

-
시위
siwi
‫تظاهرات

-
박람회
baglamhoe
‫نمایشگاه

-
소방대
sobangdae
‫آتش‌نشانی

-
분수
bunsu
‫چشمه

-
쓰레기
sseulegi
‫زباله

-
항구
hang-gu
‫بندر

-
호텔
hotel
‫هتل

-
소화전
sohwajeon
‫شیر آتش نشانی

-
역사적 명소
yeogsajeog myeongso
‫نشان

-
우체통
uchetong
‫صندوق پستی

-
이웃
ius
‫محلّه

-
네온 불빛
ne-on bulbich
‫نور نئون

-
나이트 클럽
naiteu keulleob
‫کلوپ شبانه

-
구시가지
gusigaji
‫قسمت قدیمی شهر

-
오페라
opela
‫اپرا

-
공원
gong-won
‫پارک

-
공원 벤치
gong-won benchi
‫نیمکت

-
주차장
juchajang
‫پارکینگ

-
전화 부스
jeonhwa buseu
‫باجه تلفن

-
우편 번호 (ZIP)
upyeon beonho (ZIP)
‫کد پستی

-
감옥
gam-og
‫زندان

-
술집
suljib
‫میخانه

-
관광지
gwangwangji
‫جاذبه‌های گردشگری

-
스카이 라인
seukai lain
‫افق

-
가로등
galodeung
‫چراغ

-
여행사
yeohaengsa
‫آژانس گردشگری

-
타워
tawo
‫برج

-
터널
teoneol
‫تونل

-
차량
chalyang
‫وسیله نقلیه

-
마을
ma-eul
‫روستا

-
급수탑
geubsutab
‫برج مخزن آب