‫هوا     
날씨

-

기압계
giabgye
+

‫هواسنج

-

구름
guleum
+

‫ابر

-

추위
chuwi
+

‫سرما

-

초승달
choseungdal
+

‫هلال

-

어둠
eodum
+

‫تاریکی

-

가뭄
gamum
+

‫خشکسالی

-

지구
jigu
+

‫زمین

-

안개
angae
+

‫مِه

-

서리
seoli
+

‫یخبندان

-

유약
yuyag
+

‫یخبندان

-

더위
deowi
+

‫گرما

-

태풍
taepung
+

‫گردباد

-

고드름
godeuleum
+

‫قندیل

-

번개
beongae
+

‫صاعقه

-

유성
yuseong
+

‫شهاب سنگ

-


dal
+

‫ماه

-

무지개
mujigae
+

‫رنگین کمان

-

빗방울
bisbang-ul
+

‫قطره باران

-


nun
+

‫برف

-

눈송이
nunsong-i
+

‫دانه برف

-

눈사람
nunsalam
+

‫آدم برفی

-


byeol
+

‫ستاره

-

폭풍
pogpung
+

‫طوفان

-

폭풍 해일
pogpung haeil
+

‫طوفان

-


hae
+

‫خورشید

-

햇살
haes-sal
+

‫پرتو افتاب

-

일몰
ilmol
+

‫پستاب

-

온도계
ondogye
+

‫دماسنج

-

뇌우
noeu
+

‫رعد و برق

-

황혼
hwanghon
+

‫شفق

-

날씨
nalssi
+

‫آب و هوا

-

젖은 상태
jeoj-eun sangtae
+

‫رطوبت

-

바람
balam
+

‫باد

-
기압계
giabgye
‫هواسنج

-
구름
guleum
‫ابر

-
추위
chuwi
‫سرما

-
초승달
choseungdal
‫هلال

-
어둠
eodum
‫تاریکی

-
가뭄
gamum
‫خشکسالی

-
지구
jigu
‫زمین

-
안개
angae
‫مِه

-
서리
seoli
‫یخبندان

-
유약
yuyag
‫یخبندان

-
더위
deowi
‫گرما

-
태풍
taepung
‫گردباد

-
고드름
godeuleum
‫قندیل

-
번개
beongae
‫صاعقه

-
유성
yuseong
‫شهاب سنگ

-

dal
‫ماه

-
무지개
mujigae
‫رنگین کمان

-
빗방울
bisbang-ul
‫قطره باران

-

nun
‫برف

-
눈송이
nunsong-i
‫دانه برف

-
눈사람
nunsalam
‫آدم برفی

-

byeol
‫ستاره

-
폭풍
pogpung
‫طوفان

-
폭풍 해일
pogpung haeil
‫طوفان

-

hae
‫خورشید

-
햇살
haes-sal
‫پرتو افتاب

-
일몰
ilmol
‫پستاب

-
온도계
ondogye
‫دماسنج

-
뇌우
noeu
‫رعد و برق

-
황혼
hwanghon
‫شفق

-
날씨
nalssi
‫آب و هوا

-
젖은 상태
jeoj-eun sangtae
‫رطوبت

-
바람
balam
‫باد