‫هوا     
날씨

-

기압계
giabgye

‫هواسنج

-

추위
chuwi

‫سرما

-

어둠
eodum

‫تاریکی

-

가뭄
gamum

‫خشکسالی

-

지구
jigu

‫زمین

-

서리
seoli

‫یخبندان

-

유약
yuyag

‫یخبندان

-

더위
deowi

‫گرما

-

태풍
taepung

‫گردباد

-

번개
beongae

‫صاعقه

-

유성
yuseong

‫شهاب سنگ

-


dal

‫ماه

-

무지개
mujigae

‫رنگین کمان

-

빗방울
bisbang-ul

‫قطره باران

-


nun

‫برف

-

눈송이
nunsong-i

‫دانه برف

-

눈사람
nunsalam

‫آدم برفی

-


byeol

‫ستاره

-

폭풍
pogpung

‫طوفان

-


hae

‫خورشید

-

햇살
haes-sal

‫پرتو افتاب

-

일몰
ilmol

‫پستاب

-

온도계
ondogye

‫دماسنج

-

뇌우
noeu

‫رعد و برق

-

날씨
nalssi

‫آب و هوا

-
기압계
giabgye
‫هواسنج

-
구름
guleum
‫ابر

-
추위
chuwi
‫سرما

-
초승달
choseungdal
‫هلال

-
어둠
eodum
‫تاریکی

-
가뭄
gamum
‫خشکسالی

-
지구
jigu
‫زمین

-
안개
angae
‫مِه

-
서리
seoli
‫یخبندان

-
유약
yuyag
‫یخبندان

-
더위
deowi
‫گرما

-
태풍
taepung
‫گردباد

-
고드름
godeuleum
‫قندیل

-
번개
beongae
‫صاعقه

-
유성
yuseong
‫شهاب سنگ

-

dal
‫ماه

-
무지개
mujigae
‫رنگین کمان

-
빗방울
bisbang-ul
‫قطره باران

-

nun
‫برف

-
눈송이
nunsong-i
‫دانه برف

-
눈사람
nunsalam
‫آدم برفی

-

byeol
‫ستاره

-
폭풍
pogpung
‫طوفان

-
폭풍 해일
pogpung haeil
‫طوفان

-

hae
‫خورشید

-
햇살
haes-sal
‫پرتو افتاب

-
일몰
ilmol
‫پستاب

-
온도계
ondogye
‫دماسنج

-
뇌우
noeu
‫رعد و برق

-
황혼
hwanghon
‫شفق

-
날씨
nalssi
‫آب و هوا

-
젖은 상태
jeoj-eun sangtae
‫رطوبت

-
바람
balam
‫باد