‫نظامی     
Kariuomenė

-

lėktuvnešis +

‫ناو هواپیمابر

-

šaudmenys +

‫مهمات

-

šarvai +

‫زره پوش

-

kariuomenė +

‫ارتش

-

suėmimas +

‫دستگیری

-

atominė bomba +

‫بمب اتمی

-

ataka +

‫حمله

-

spygliuota viela +

‫سیم خاردار

-

sprogimas +

‫انفجار

-

bomba +

‫بمب

-

patranka +

‫توپ

-

patronas +

‫فشنگ

-

herbas +

‫نشان

-

gynyba +

‫دفاع

-

sunaikinimas +

‫تخریب

-

kova +

‫جنگ

-

naikintuvas-bombonešis +

‫جنگنده بمب افکن

-

dujokaukė +

‫ماسک ضد گاز

-

sargyba +

‫نگهبان

-

rankinė granata +

‫نارنجک

-

antrankiai +

‫دستبند

-

šalmas +

‫کلاه خود

-

žygis +

‫قدم رو

-

medalis +

‫مدال

-

karinė technika +

‫نظامی

-

laivynas +

‫نیروی دریایی

-

taika +

‫صلح

-

pilotas +

‫خلبان

-

pistoletas +

‫هفت تیر

-

revolveris +

‫هفت تیر

-

šautuvas +

‫تفنگ

-

raketa +

‫موشک

-

šaulys +

‫تیرانداز

-

šūvis +

‫گلوله

-

karys +

‫سرباز

-

povandeninis laivas +

‫زیر دریایی

-

sekimas +

‫نظارت

-

kardas +

‫شمشیر

-

tankas +

‫تانک

-

uniforma +

‫لباس یک شکل

-

pergalė +

‫پیروزی

-

nugalėtojas +

‫برنده

-
lėktuvnešis
‫ناو هواپیمابر

-
šaudmenys
‫مهمات

-
šarvai
‫زره پوش

-
kariuomenė
‫ارتش

-
suėmimas
‫دستگیری

-
atominė bomba
‫بمب اتمی

-
ataka
‫حمله

-
spygliuota viela
‫سیم خاردار

-
sprogimas
‫انفجار

-
bomba
‫بمب

-
patranka
‫توپ

-
patronas
‫فشنگ

-
herbas
‫نشان

-
gynyba
‫دفاع

-
sunaikinimas
‫تخریب

-
kova
‫جنگ

-
naikintuvas-bombonešis
‫جنگنده بمب افکن

-
dujokaukė
‫ماسک ضد گاز

-
sargyba
‫نگهبان

-
rankinė granata
‫نارنجک

-
antrankiai
‫دستبند

-
šalmas
‫کلاه خود

-
žygis
‫قدم رو

-
medalis
‫مدال

-
karinė technika
‫نظامی

-
laivynas
‫نیروی دریایی

-
taika
‫صلح

-
pilotas
‫خلبان

-
pistoletas
‫هفت تیر

-
revolveris
‫هفت تیر

-
šautuvas
‫تفنگ

-
raketa
‫موشک

-
šaulys
‫تیرانداز

-
šūvis
‫گلوله

-
karys
‫سرباز

-
povandeninis laivas
‫زیر دریایی

-
sekimas
‫نظارت

-
kardas
‫شمشیر

-
tankas
‫تانک

-
uniforma
‫لباس یک شکل

-
pergalė
‫پیروزی

-
nugalėtojas
‫برنده