‫مشاغل     
Profesijos

-

architektas +

‫معمار

-

astronautas +

‫فضانورد

-

kirpėjas +

‫آرایشگر

-

kalvis +

‫آهنگر

-

boksininkas +

‫بوکسور

-

matadoras +

‫گاوباز

-

biurokratas +

‫بوروکرات

-

verslo kelionė +

‫سفر کاری

-

verslininkas +

‫تاجر

-

mėsininkas +

‫قصّاب

-

automobilio mechanikas +

‫مکانیک

-

prižiūrėtojas +

‫سرایدار

-

valytoja +

‫نظافت چی

-

klaunas +

‫دلقک

-

kolega +

‫همکار

-

dirigentas +

‫رهبر ارکستر

-

virėjas +

‫آشپز

-

kaubojus +

‫کابوی

-

odontologas +

‫دندانپزشک

-

seklys +

‫کارآگاه

-

naras +

‫غوّاص

-

gydytojas +

‫پزشک

-

daktaras +

‫دکتر

-

elektrikas +

‫برق کار

-

moksleivė +

‫دانش آموز

-

ugniagesys +

‫آتش نشان

-

žvejys +

‫ماهی گیر

-

futbolininkas +

‫فوتبالیست

-

gangsteris +

‫اوباش

-

sodininkas +

‫باغبان

-

golfo žaidėjas +

‫گلف باز

-

gitaristas +

‫گیتاریست

-

medžiotojas +

‫شکارچی

-

interjero dizaineris +

‫طراح داخلی

-

teisėjas +

‫قاضی

-

irkluotojas +

‫کایاک ران

-

fokusininkas +

‫شعبده باز

-

moksleivis +

‫دانش آموز

-

maratono bėgikas +

‫دونده ماراتن

-

muzikantas +

‫نوازنده

-

vienuolė +

‫راهبه

-

profesija +

‫حرفه

-

akių gydytojas +

‫چشم پزشک

-

optikas +

‫چشم پزشک

-

dažytojas +

‫نقّاش

-

laikraščių pardavėjas +

‫روزنامه فروش

-

fotografas +

‫عکّاس

-

piratas +

‫دزد دریایی

-

santechnikas +

‫لوله کش

-

policininkas +

‫پلیس

-

nešikas +

‫باربر

-

kalinys +

‫زندانی

-

sekretorė +

‫منشی

-

šnipas +

‫جاسوس

-

chirurgas +

‫جرّاح

-

mokytoja +

‫معلّم

-

vagis +

‫دزد

-

sunkvežimio vairuotojas +

‫راننده کامیون

-

bedarbystė +

‫بیکاری

-

padavėja +

‫گارسون

-

langų valytojas +

‫نظافت چی پنجره

-

darbas +

‫کار

-

darbininkas +

‫کارگر

-
architektas
‫معمار

-
astronautas
‫فضانورد

-
kirpėjas
‫آرایشگر

-
kalvis
‫آهنگر

-
boksininkas
‫بوکسور

-
matadoras
‫گاوباز

-
biurokratas
‫بوروکرات

-
verslo kelionė
‫سفر کاری

-
verslininkas
‫تاجر

-
mėsininkas
‫قصّاب

-
automobilio mechanikas
‫مکانیک

-
prižiūrėtojas
‫سرایدار

-
valytoja
‫نظافت چی

-
klaunas
‫دلقک

-
kolega
‫همکار

-
dirigentas
‫رهبر ارکستر

-
virėjas
‫آشپز

-
kaubojus
‫کابوی

-
odontologas
‫دندانپزشک

-
seklys
‫کارآگاه

-
naras
‫غوّاص

-
gydytojas
‫پزشک

-
daktaras
‫دکتر

-
elektrikas
‫برق کار

-
moksleivė
‫دانش آموز

-
ugniagesys
‫آتش نشان

-
žvejys
‫ماهی گیر

-
futbolininkas
‫فوتبالیست

-
gangsteris
‫اوباش

-
sodininkas
‫باغبان

-
golfo žaidėjas
‫گلف باز

-
gitaristas
‫گیتاریست

-
medžiotojas
‫شکارچی

-
interjero dizaineris
‫طراح داخلی

-
teisėjas
‫قاضی

-
irkluotojas
‫کایاک ران

-
fokusininkas
‫شعبده باز

-
moksleivis
‫دانش آموز

-
maratono bėgikas
‫دونده ماراتن

-
muzikantas
‫نوازنده

-
vienuolė
‫راهبه

-
profesija
‫حرفه

-
akių gydytojas
‫چشم پزشک

-
optikas
‫چشم پزشک

-
dažytojas
‫نقّاش

-
laikraščių pardavėjas
‫روزنامه فروش

-
fotografas
‫عکّاس

-
piratas
‫دزد دریایی

-
santechnikas
‫لوله کش

-
policininkas
‫پلیس

-
nešikas
‫باربر

-
kalinys
‫زندانی

-
sekretorė
‫منشی

-
šnipas
‫جاسوس

-
chirurgas
‫جرّاح

-
mokytoja
‫معلّم

-
vagis
‫دزد

-
sunkvežimio vairuotojas
‫راننده کامیون

-
bedarbystė
‫بیکاری

-
padavėja
‫گارسون

-
langų valytojas
‫نظافت چی پنجره

-
darbas
‫کار

-
darbininkas
‫کارگر