‫طبیعت     
Gamta

-

arka +

‫قوس

-

tvartas +

‫انبار

-

įlanka +

‫خلیج

-

paplūdimys +

‫ساحل

-

burbulas +

‫حباب

-

urvas +

‫غار

-

ūkis +

‫مزرعه

-

ugnis +

‫آتش

-

pėdsakas +

‫رد پا

-

gaublys +

‫کره

-

derlius +

‫محصول

-

šieno ritinys +

‫عدل یونجه

-

ežeras +

‫دریاچه

-

lapas +

‫برگ

-

kalnas +

‫کوه

-

vandenynas +

‫اقیانوس

-

panorama +

‫چشم انداز

-

uola +

‫صخره

-

versmė +

‫چشمه

-

pelkė +

‫باتلاق

-

medis +

‫درخت

-

medžio kamienas +

‫تنه درخت

-

slėnis +

‫درّه

-

vaizdas +

‫منظره

-

vandens srovė +

‫فوّاره

-

krioklys +

‫آبشار

-

banga +

‫موج

-
arka
‫قوس

-
tvartas
‫انبار

-
įlanka
‫خلیج

-
paplūdimys
‫ساحل

-
burbulas
‫حباب

-
urvas
‫غار

-
ūkis
‫مزرعه

-
ugnis
‫آتش

-
pėdsakas
‫رد پا

-
gaublys
‫کره

-
derlius
‫محصول

-
šieno ritinys
‫عدل یونجه

-
ežeras
‫دریاچه

-
lapas
‫برگ

-
kalnas
‫کوه

-
vandenynas
‫اقیانوس

-
panorama
‫چشم انداز

-
uola
‫صخره

-
versmė
‫چشمه

-
pelkė
‫باتلاق

-
medis
‫درخت

-
medžio kamienas
‫تنه درخت

-
slėnis
‫درّه

-
vaizdas
‫منظره

-
vandens srovė
‫فوّاره

-
krioklys
‫آبشار

-
banga
‫موج