‫دین     
Religija

-

velykos +

‫عید پاک

-

margutis +

‫تخم مرغ عید پاک

-

angelas +

‫فرشته

-

varpelis +

‫ناقوس

-

biblija +

‫کتاب مقدس

-

vyskupas +

‫اسقف

-

palaiminimas +

‫برکت

-

budizmas +

‫بودیسم

-

krikščionybė +

‫مسیحیت

-

kalėdų dovana +

‫هدیه کریسمس

-

kalėdinė eglutė +

‫درخت کریسمس

-

bažnyčia +

‫کلیسا

-

karstas +

‫تابوت

-

kūrimas +

‫خلقت

-

nukryžiuotasis +

‫صلیب عیسی

-

velnias +

‫شیطان

-

Dievas +

‫خدا

-

induizmas +

‫آیین هندو

-

islamas +

‫اسلام

-

judaizmas +

‫یهودیت

-

meditacija +

‫مراقبه

-

mumija +

‫مومیایی

-

musulmonas +

‫مسلمان

-

popiežius +

‫پاپ

-

malda +

‫نماز

-

kunigas +

‫کشیش

-

religija +

‫دین

-

mišios +

‫مراسم مذهبی

-

sinagoga +

‫کنیسه

-

šventykla +

‫معبد

-

kapas +

‫مقبره

-
velykos
‫عید پاک

-
margutis
‫تخم مرغ عید پاک

-
angelas
‫فرشته

-
varpelis
‫ناقوس

-
biblija
‫کتاب مقدس

-
vyskupas
‫اسقف

-
palaiminimas
‫برکت

-
budizmas
‫بودیسم

-
krikščionybė
‫مسیحیت

-
kalėdų dovana
‫هدیه کریسمس

-
kalėdinė eglutė
‫درخت کریسمس

-
bažnyčia
‫کلیسا

-
karstas
‫تابوت

-
kūrimas
‫خلقت

-
nukryžiuotasis
‫صلیب عیسی

-
velnias
‫شیطان

-
Dievas
‫خدا

-
induizmas
‫آیین هندو

-
islamas
‫اسلام

-
judaizmas
‫یهودیت

-
meditacija
‫مراقبه

-
mumija
‫مومیایی

-
musulmonas
‫مسلمان

-
popiežius
‫پاپ

-
malda
‫نماز

-
kunigas
‫کشیش

-
religija
‫دین

-
mišios
‫مراسم مذهبی

-
sinagoga
‫کنیسه

-
šventykla
‫معبد

-
kapas
‫مقبره