‫مصالح     
Medžiagos

-

žalvaris

‫برنج

-

cementas

‫سیمان

-

keramika

‫سرامیک

-

audinys

‫پارچه

-

medžiaga

‫پارچه

-

medvilnė

‫پنبه

-

kristalas

‫بلور

-

purvas

‫کثیفی

-

klijai

‫چسب

-

oda

‫چرم

-

metalas

‫فلز

-

aliejus

‫نفت

-

milteliai

‫پودر

-

druska

‫نمک

-

smėlis

‫شن

-

metalo laužas

‫قراضه

-

sidabras

‫نقره

-

akmuo

‫سنگ

-

šiaudai

‫کاه

-

mediena

‫چوب

-

vilna

‫پشم

-
žalvaris
‫برنج

-
cementas
‫سیمان

-
keramika
‫سرامیک

-
audinys
‫پارچه

-
medžiaga
‫پارچه

-
medvilnė
‫پنبه

-
kristalas
‫بلور

-
purvas
‫کثیفی

-
klijai
‫چسب

-
oda
‫چرم

-
metalas
‫فلز

-
aliejus
‫نفت

-
milteliai
‫پودر

-
druska
‫نمک

-
smėlis
‫شن

-
metalo laužas
‫قراضه

-
sidabras
‫نقره

-
akmuo
‫سنگ

-
šiaudai
‫کاه

-
mediena
‫چوب

-
vilna
‫پشم