‫اتومبیل     
Automobilis

-

oro filtras +

‫فیلتر هوا

-

gedimas +

‫خرابی

-

namelis ant ratų +

‫ماشین کاروان

-

akumuliatorius +

‫باتری اتومبیل

-

vaikiška kėdutė +

‫صندلی بچّه

-

žala +

‫آسیب

-

dyzelinis kuras +

‫دیزل

-

išmetimo vamzdis +

‫لوله اگزوز

-

išsileidusi padanga +

‫لاستیک پنچر

-

degalinė +

‫پمپ بنزین

-

priekinis žibintas +

‫چراغ

-

kapotas +

‫کاپوت ماشین

-

domkratas +

‫جک

-

kanistras +

‫قوطی ذخیره

-

metalo laužas +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

galas +

‫عقب

-

galinis žibintas +

‫نور عقب

-

galinio vaizdo veidrodėlis +

‫آینه عقب

-

važiavimas +

‫نقل

-

ratlankis +

‫رینگ ماشین

-

žvakė +

‫شمع ماشین

-

tachometras +

‫سرعت سنج

-

baudos kvitas +

‫جریمه

-

padanga +

‫لاستیک

-

vilkimo tarnyba +

‫مکانیک سیار

-

senovinis automobilis +

‫اتومبیل قدیمی

-

ratas +

‫چرخ

-
oro filtras
‫فیلتر هوا

-
gedimas
‫خرابی

-
namelis ant ratų
‫ماشین کاروان

-
akumuliatorius
‫باتری اتومبیل

-
vaikiška kėdutė
‫صندلی بچّه

-
žala
‫آسیب

-
dyzelinis kuras
‫دیزل

-
išmetimo vamzdis
‫لوله اگزوز

-
išsileidusi padanga
‫لاستیک پنچر

-
degalinė
‫پمپ بنزین

-
priekinis žibintas
‫چراغ

-
kapotas
‫کاپوت ماشین

-
domkratas
‫جک

-
kanistras
‫قوطی ذخیره

-
metalo laužas
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
galas
‫عقب

-
galinis žibintas
‫نور عقب

-
galinio vaizdo veidrodėlis
‫آینه عقب

-
važiavimas
‫نقل

-
ratlankis
‫رینگ ماشین

-
žvakė
‫شمع ماشین

-
tachometras
‫سرعت سنج

-
baudos kvitas
‫جریمه

-
padanga
‫لاستیک

-
vilkimo tarnyba
‫مکانیک سیار

-
senovinis automobilis
‫اتومبیل قدیمی

-
ratas
‫چرخ