‫هنر     
Menai

-

plojimai +

‫تشویق

-

menas +

‫هنر

-

nusilenkimas +

‫تعظیم

-

teptukas +

‫قلم‌مو

-

spalvinimo knygelė +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

šokėja +

‫رقصنده

-

piešinys +

‫طراحی

-

galerija +

‫گالری

-

vitražas +

‫پنجره شیشه ای

-

grafiti +

‫نوشته دیواری

-

amatai +

‫صنایع دستی

-

mozaika +

‫موزاییک

-

freska +

‫نقاشی دیواری

-

muziejus +

‫موزه

-

pasirodymas +

‫به صحنه بردن

-

piešinys +

‫تصویر

-

eilėraštis +

‫شعر

-

skulptūra +

‫مجسّمه

-

daina +

‫آهنگ

-

statula +

‫مجسّمه

-

akvarelė +

‫آبرنگ

-
plojimai
‫تشویق

-
menas
‫هنر

-
nusilenkimas
‫تعظیم

-
teptukas
‫قلم‌مو

-
spalvinimo knygelė
‫کتاب رنگ آمیزی

-
šokėja
‫رقصنده

-
piešinys
‫طراحی

-
galerija
‫گالری

-
vitražas
‫پنجره شیشه ای

-
grafiti
‫نوشته دیواری

-
amatai
‫صنایع دستی

-
mozaika
‫موزاییک

-
freska
‫نقاشی دیواری

-
muziejus
‫موزه

-
pasirodymas
‫به صحنه بردن

-
piešinys
‫تصویر

-
eilėraštis
‫شعر

-
skulptūra
‫مجسّمه

-
daina
‫آهنگ

-
statula
‫مجسّمه

-
akvarelė
‫آبرنگ