‫هوا     
Oras

-

barometras

‫هواسنج

-

debesis

‫ابر

-

šaltis

‫سرما

-

tamsa

‫تاریکی

-

sausra

‫خشکسالی

-

žemė

‫زمین

-

rūkas

‫مِه

-

speigas

‫یخبندان

-

slydi danga

‫یخبندان

-

karštis

‫گرما

-

uraganas

‫گردباد

-

varveklis

‫قندیل

-

žaibas

‫صاعقه

-

meteoras

‫شهاب سنگ

-

mėnulis

‫ماه

-

vaivorykštė

‫رنگین کمان

-

lietaus lašas

‫قطره باران

-

sniegas

‫برف

-

snaigė

‫دانه برف

-

senis besmegenis

‫آدم برفی

-

žvaigždė

‫ستاره

-

audra

‫طوفان

-

saulė

‫خورشید

-

saulės spindulys

‫پرتو افتاب

-

saulėlydis

‫پستاب

-

termometras

‫دماسنج

-

labai blogas oras

‫رعد و برق

-

prieblanda

‫شفق

-

oras

‫آب و هوا

-

vėjas

‫باد

-
barometras
‫هواسنج

-
debesis
‫ابر

-
šaltis
‫سرما

-
mėnulio pjautuvas
‫هلال

-
tamsa
‫تاریکی

-
sausra
‫خشکسالی

-
žemė
‫زمین

-
rūkas
‫مِه

-
speigas
‫یخبندان

-
slydi danga
‫یخبندان

-
karštis
‫گرما

-
uraganas
‫گردباد

-
varveklis
‫قندیل

-
žaibas
‫صاعقه

-
meteoras
‫شهاب سنگ

-
mėnulis
‫ماه

-
vaivorykštė
‫رنگین کمان

-
lietaus lašas
‫قطره باران

-
sniegas
‫برف

-
snaigė
‫دانه برف

-
senis besmegenis
‫آدم برفی

-
žvaigždė
‫ستاره

-
audra
‫طوفان

-
audros antplūdis
‫طوفان

-
saulė
‫خورشید

-
saulės spindulys
‫پرتو افتاب

-
saulėlydis
‫پستاب

-
termometras
‫دماسنج

-
labai blogas oras
‫رعد و برق

-
prieblanda
‫شفق

-
oras
‫آب و هوا

-
drėgnos sąlygos
‫رطوبت

-
vėjas
‫باد