‫معماری     
Architektūra

-

architektūra +

‫معماری

-

arena +

‫سالن سرپوشیده

-

kluonas +

‫انبار کاه

-

barokas +

‫باروک

-

kubelis +

‫بلوک

-

mūrinis namas +

‫خانه آجری

-

tiltas +

‫پل

-

pastatas +

‫ساختمان

-

pilis +

‫قلعه

-

katedra +

‫کلیسای جامع

-

kolona +

‫ستون

-

statybvietė +

‫سایت ساختمان

-

kupolas +

‫گنبد

-

fasadas +

‫نمای خارجی

-

futbolo stadionas +

‫استادیوم فوتبال

-

pilis +

‫برج

-

stogo kraigas +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

vartai +

‫دروازه

-

fachtverkinis namas +

‫خانه نیمه الوار

-

švyturys +

‫فانوس دریایی

-

paminklas +

‫بنای تاریخی

-

mečetė +

‫مسجد

-

obeliskas +

‫ابلیسک

-

biurų pastatas +

‫ساختمان اداری

-

stogas +

‫سقف

-

griuvėsiai +

‫خرابه

-

pastoliai +

‫داربست

-

dangoraižis +

‫آسمان خراش

-

kabantis tiltas +

‫پل معلّق

-

plytelė +

‫کاشی

-
architektūra
‫معماری

-
arena
‫سالن سرپوشیده

-
kluonas
‫انبار کاه

-
barokas
‫باروک

-
kubelis
‫بلوک

-
mūrinis namas
‫خانه آجری

-
tiltas
‫پل

-
pastatas
‫ساختمان

-
pilis
‫قلعه

-
katedra
‫کلیسای جامع

-
kolona
‫ستون

-
statybvietė
‫سایت ساختمان

-
kupolas
‫گنبد

-
fasadas
‫نمای خارجی

-
futbolo stadionas
‫استادیوم فوتبال

-
pilis
‫برج

-
stogo kraigas
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
vartai
‫دروازه

-
fachtverkinis namas
‫خانه نیمه الوار

-
švyturys
‫فانوس دریایی

-
paminklas
‫بنای تاریخی

-
mečetė
‫مسجد

-
obeliskas
‫ابلیسک

-
biurų pastatas
‫ساختمان اداری

-
stogas
‫سقف

-
griuvėsiai
‫خرابه

-
pastoliai
‫داربست

-
dangoraižis
‫آسمان خراش

-
kabantis tiltas
‫پل معلّق

-
plytelė
‫کاشی