‫طبیعت     
Daba

-

arka +

‫قوس

-

klēts +

‫انبار

-

līcis +

‫خلیج

-

pludmale +

‫ساحل

-

burbulis +

‫حباب

-

ala +

‫غار

-

saimniecība +

‫مزرعه

-

uguns +

‫آتش

-

pēdas nospiedums +

‫رد پا

-

zemeslode +

‫کره

-

raža +

‫محصول

-

siena ķīpas +

‫عدل یونجه

-

ezers +

‫دریاچه

-

lapa +

‫برگ

-

kalns +

‫کوه

-

okeāns +

‫اقیانوس

-

panorāma +

‫چشم انداز

-

klints +

‫صخره

-

pavasaris +

‫چشمه

-

purvs +

‫باتلاق

-

koks +

‫درخت

-

koka stumbrs +

‫تنه درخت

-

ieleja +

‫درّه

-

skats +

‫منظره

-

ūdens strūkla +

‫فوّاره

-

ūdenskritums +

‫آبشار

-

vilnis +

‫موج

-
arka
‫قوس

-
klēts
‫انبار

-
līcis
‫خلیج

-
pludmale
‫ساحل

-
burbulis
‫حباب

-
ala
‫غار

-
saimniecība
‫مزرعه

-
uguns
‫آتش

-
pēdas nospiedums
‫رد پا

-
zemeslode
‫کره

-
raža
‫محصول

-
siena ķīpas
‫عدل یونجه

-
ezers
‫دریاچه

-
lapa
‫برگ

-
kalns
‫کوه

-
okeāns
‫اقیانوس

-
panorāma
‫چشم انداز

-
klints
‫صخره

-
pavasaris
‫چشمه

-
purvs
‫باتلاق

-
koks
‫درخت

-
koka stumbrs
‫تنه درخت

-
ieleja
‫درّه

-
skats
‫منظره

-
ūdens strūkla
‫فوّاره

-
ūdenskritums
‫آبشار

-
vilnis
‫موج