‫دین     
Reliģija

-

Lieldienas +

‫عید پاک

-

Lieldienu ola +

‫تخم مرغ عید پاک

-

eņģelis +

‫فرشته

-

zvans +

‫ناقوس

-

Bībele +

‫کتاب مقدس

-

bīskaps +

‫اسقف

-

svētība +

‫برکت

-

budisms +

‫بودیسم

-

kristietība +

‫مسیحیت

-

Ziemassvētku dāvana +

‫هدیه کریسمس

-

Ziemassvētku eglīte +

‫درخت کریسمس

-

baznīca +

‫کلیسا

-

zārks +

‫تابوت

-

radīšana +

‫خلقت

-

krucifikss +

‫صلیب عیسی

-

velns +

‫شیطان

-

dievs +

‫خدا

-

hinduisms +

‫آیین هندو

-

islāms +

‫اسلام

-

jūdaisms +

‫یهودیت

-

meditācija +

‫مراقبه

-

mūmija +

‫مومیایی

-

musulmanis +

‫مسلمان

-

pāvests +

‫پاپ

-

lūgšana +

‫نماز

-

mācītājs +

‫کشیش

-

reliģija +

‫دین

-

dievkalpojums +

‫مراسم مذهبی

-

sinagoga +

‫کنیسه

-

templis +

‫معبد

-

kaps +

‫مقبره

-
Lieldienas
‫عید پاک

-
Lieldienu ola
‫تخم مرغ عید پاک

-
eņģelis
‫فرشته

-
zvans
‫ناقوس

-
Bībele
‫کتاب مقدس

-
bīskaps
‫اسقف

-
svētība
‫برکت

-
budisms
‫بودیسم

-
kristietība
‫مسیحیت

-
Ziemassvētku dāvana
‫هدیه کریسمس

-
Ziemassvētku eglīte
‫درخت کریسمس

-
baznīca
‫کلیسا

-
zārks
‫تابوت

-
radīšana
‫خلقت

-
krucifikss
‫صلیب عیسی

-
velns
‫شیطان

-
dievs
‫خدا

-
hinduisms
‫آیین هندو

-
islāms
‫اسلام

-
jūdaisms
‫یهودیت

-
meditācija
‫مراقبه

-
mūmija
‫مومیایی

-
musulmanis
‫مسلمان

-
pāvests
‫پاپ

-
lūgšana
‫نماز

-
mācītājs
‫کشیش

-
reliģija
‫دین

-
dievkalpojums
‫مراسم مذهبی

-
sinagoga
‫کنیسه

-
templis
‫معبد

-
kaps
‫مقبره