‫انتزاعی     
Abstrakti jēdzieni

-

pārvalde +

‫مدیریت بازرگانی

-

reklāma +

‫تبلیغات

-

bulta +

‫فلش

-

aizliegums +

‫ممنوعیت

-

karjera +

‫حرفه

-

centrs +

‫مرکز

-

izvēle +

‫انتخاب

-

sadarbība +

‫همکاری

-

krāsa +

‫رنگ

-

kontakts +

‫تماس

-

briesmas +

‫خطر

-

atzīšanās mīlestībā +

‫اعلام عشق

-

kritums +

‫کاهش

-

definīcija +

‫تعریف

-

atšķirība +

‫تفاوت

-

grūtības +

‫سختی

-

virziens +

‫جهت

-

atklājums +

‫کشف

-

traucējumi +

‫نامرتب

-

distance +

‫دور

-

attālums +

‫مسافت

-

daudzveidība +

‫تنوع

-

pūles +

‫تلاش

-

izpēte +

‫اکتشاف

-

kritiens +

‫سقوط

-

spēks +

‫نیرو

-

aromāts +

‫عطر

-

brīvība +

‫آزادی

-

spoks +

‫شبح

-

puse +

‫نیمه

-

augstums +

‫ارتفاع

-

palīdzība +

‫کمک

-

slēptuve +

‫مخفی گاه

-

dzimtene +

‫میهن

-

higiēna +

‫بهداشت

-

ideja +

‫نظر

-

ilūzija +

‫توهّم

-

iztēle +

‫تخیّل

-

inteliģence +

‫هوش

-

uzaicinājums +

‫دعوت

-

taisnīgums +

‫عدالت

-

gaisma +

‫نور

-

skatiens +

‫نگاه

-

zaudējums +

‫زیان

-

palielinājums +

‫بزرگ نمایی

-

kļūda +

‫اشتباه

-

slepkavība +

‫قتل

-

tauta +

‫ملّت

-

jaunums +

‫تازگی

-

iespēja +

‫گزینه

-

pacietība +

‫صبر

-

plānošana +

‫برنامه ریزی

-

problēma +

‫مشکل

-

aizsardzība +

‫حفاظت

-

atspulgs +

‫بازتاب

-

republika +

‫جمهوری

-

risks +

‫خطر

-

drošība +

‫ایمنی

-

noslēpums +

‫راز

-

dzimums +

‫جنسیّت

-

ēna +

‫سایه

-

izmērs +

‫اندازه

-

solidaritāte +

‫همبستگی

-

veiksme +

‫موفقیت

-

atbalsts +

‫پشتیبانی

-

tradīcija +

‫سنّت

-

svars +

‫وزن

-
pārvalde
‫مدیریت بازرگانی

-
reklāma
‫تبلیغات

-
bulta
‫فلش

-
aizliegums
‫ممنوعیت

-
karjera
‫حرفه

-
centrs
‫مرکز

-
izvēle
‫انتخاب

-
sadarbība
‫همکاری

-
krāsa
‫رنگ

-
kontakts
‫تماس

-
briesmas
‫خطر

-
atzīšanās mīlestībā
‫اعلام عشق

-
kritums
‫کاهش

-
definīcija
‫تعریف

-
atšķirība
‫تفاوت

-
grūtības
‫سختی

-
virziens
‫جهت

-
atklājums
‫کشف

-
traucējumi
‫نامرتب

-
distance
‫دور

-
attālums
‫مسافت

-
daudzveidība
‫تنوع

-
pūles
‫تلاش

-
izpēte
‫اکتشاف

-
kritiens
‫سقوط

-
spēks
‫نیرو

-
aromāts
‫عطر

-
brīvība
‫آزادی

-
spoks
‫شبح

-
puse
‫نیمه

-
augstums
‫ارتفاع

-
palīdzība
‫کمک

-
slēptuve
‫مخفی گاه

-
dzimtene
‫میهن

-
higiēna
‫بهداشت

-
ideja
‫نظر

-
ilūzija
‫توهّم

-
iztēle
‫تخیّل

-
inteliģence
‫هوش

-
uzaicinājums
‫دعوت

-
taisnīgums
‫عدالت

-
gaisma
‫نور

-
skatiens
‫نگاه

-
zaudējums
‫زیان

-
palielinājums
‫بزرگ نمایی

-
kļūda
‫اشتباه

-
slepkavība
‫قتل

-
tauta
‫ملّت

-
jaunums
‫تازگی

-
iespēja
‫گزینه

-
pacietība
‫صبر

-
plānošana
‫برنامه ریزی

-
problēma
‫مشکل

-
aizsardzība
‫حفاظت

-
atspulgs
‫بازتاب

-
republika
‫جمهوری

-
risks
‫خطر

-
drošība
‫ایمنی

-
noslēpums
‫راز

-
dzimums
‫جنسیّت

-
ēna
‫سایه

-
izmērs
‫اندازه

-
solidaritāte
‫همبستگی

-
veiksme
‫موفقیت

-
atbalsts
‫پشتیبانی

-
tradīcija
‫سنّت

-
svars
‫وزن