‫مصالح     
Materiāli

-

misiņš

‫برنج

-

cements

‫سیمان

-

keramika

‫سرامیک

-

audums

‫پارچه

-

audums

‫پارچه

-

kokvilna

‫پنبه

-

kristāls

‫بلور

-

netīrumi

‫کثیفی

-

līme

‫چسب

-

āda

‫چرم

-

metāls

‫فلز

-

eļļa

‫نفت

-

pulveris

‫پودر

-

sāls

‫نمک

-

smiltis

‫شن

-

lūžņi

‫قراضه

-

sudrabs

‫نقره

-

akmens

‫سنگ

-

salmi

‫کاه

-

koks

‫چوب

-

vilna

‫پشم

-
misiņš
‫برنج

-
cements
‫سیمان

-
keramika
‫سرامیک

-
audums
‫پارچه

-
audums
‫پارچه

-
kokvilna
‫پنبه

-
kristāls
‫بلور

-
netīrumi
‫کثیفی

-
līme
‫چسب

-
āda
‫چرم

-
metāls
‫فلز

-
eļļa
‫نفت

-
pulveris
‫پودر

-
sāls
‫نمک

-
smiltis
‫شن

-
lūžņi
‫قراضه

-
sudrabs
‫نقره

-
akmens
‫سنگ

-
salmi
‫کاه

-
koks
‫چوب

-
vilna
‫پشم