‫هوا     
Laikapstākļi

-

barometrs

‫هواسنج

-

mākonis

‫ابر

-

aukstums

‫سرما

-

pusmēness

‫هلال

-

tumsa

‫تاریکی

-

sausums

‫خشکسالی

-

zeme

‫زمین

-

migla

‫مِه

-

sals

‫یخبندان

-

sarma

‫یخبندان

-

karstums

‫گرما

-

viesuļvētra

‫گردباد

-

lāsteka

‫قندیل

-

zibens

‫صاعقه

-

meteors

‫شهاب سنگ

-

mēness

‫ماه

-

varavīksne

‫رنگین کمان

-

lietuslāse

‫قطره باران

-

sniegs

‫برف

-

sniegpārsla

‫دانه برف

-

sniegavīrs

‫آدم برفی

-

zvaigzne

‫ستاره

-

vētra

‫طوفان

-

vētra

‫طوفان

-

saule

‫خورشید

-

saulesstars

‫پرتو افتاب

-

saulriets

‫پستاب

-

termometrs

‫دماسنج

-

negaiss

‫رعد و برق

-

krēsla

‫شفق

-

laikapstākļi

‫آب و هوا

-

mitri apstākļi

‫رطوبت

-

vējš

‫باد

-
barometrs
‫هواسنج

-
mākonis
‫ابر

-
aukstums
‫سرما

-
pusmēness
‫هلال

-
tumsa
‫تاریکی

-
sausums
‫خشکسالی

-
zeme
‫زمین

-
migla
‫مِه

-
sals
‫یخبندان

-
sarma
‫یخبندان

-
karstums
‫گرما

-
viesuļvētra
‫گردباد

-
lāsteka
‫قندیل

-
zibens
‫صاعقه

-
meteors
‫شهاب سنگ

-
mēness
‫ماه

-
varavīksne
‫رنگین کمان

-
lietuslāse
‫قطره باران

-
sniegs
‫برف

-
sniegpārsla
‫دانه برف

-
sniegavīrs
‫آدم برفی

-
zvaigzne
‫ستاره

-
vētra
‫طوفان

-
vētra
‫طوفان

-
saule
‫خورشید

-
saulesstars
‫پرتو افتاب

-
saulriets
‫پستاب

-
termometrs
‫دماسنج

-
negaiss
‫رعد و برق

-
krēsla
‫شفق

-
laikapstākļi
‫آب و هوا

-
mitri apstākļi
‫رطوبت

-
vējš
‫باد