‫موسیقی     
Mūzika

-

akordeons +

‫آکوردئون

-

balalaika +

‫بالالایکا

-

grupa +

‫گروه

-

bandžo +

‫بانجو

-

klarnete +

‫کلارینت

-

koncerts +

‫کنسرت

-

bunga +

‫طبل

-

bungas +

‫درامز

-

flauta +

‫فلوت

-

flīģelis +

‫پیانو

-

ģitāra +

‫گیتار

-

zāle +

‫سالن

-

taustiņi +

‫کیبورد

-

mutes ermoņikas +

‫ساز دهنی

-

mūzika +

‫موسیقی

-

nošu statīvs +

‫جای نُت

-

nots +

‫نُت

-

ērģeles +

‫اُرگ

-

klavieres +

‫پیانو

-

saksofons +

‫ساکسفون

-

dziedātājs/-a +

‫خواننده

-

stīga +

‫زه

-

trompete +

‫شیپور

-

trompetists/-e +

‫شیپور زن

-

vijole +

‫ویولن

-

vijoles futrālis +

‫جعبه ویولون

-

ksilofons +

‫زیلوفون

-
akordeons
‫آکوردئون

-
balalaika
‫بالالایکا

-
grupa
‫گروه

-
bandžo
‫بانجو

-
klarnete
‫کلارینت

-
koncerts
‫کنسرت

-
bunga
‫طبل

-
bungas
‫درامز

-
flauta
‫فلوت

-
flīģelis
‫پیانو

-
ģitāra
‫گیتار

-
zāle
‫سالن

-
taustiņi
‫کیبورد

-
mutes ermoņikas
‫ساز دهنی

-
mūzika
‫موسیقی

-
nošu statīvs
‫جای نُت

-
nots
‫نُت

-
ērģeles
‫اُرگ

-
klavieres
‫پیانو

-
saksofons
‫ساکسفون

-
dziedātājs/-a
‫خواننده

-
stīga
‫زه

-
trompete
‫شیپور

-
trompetists/-e
‫شیپور زن

-
vijole
‫ویولن

-
vijoles futrālis
‫جعبه ویولون

-
ksilofons
‫زیلوفون