‫معماری     
Arhitektūra

-

arhitektūra +

‫معماری

-

arēna +

‫سالن سرپوشیده

-

klēts +

‫انبار کاه

-

baroks +

‫باروک

-

ķieģelis +

‫بلوک

-

ķieģeļu nams +

‫خانه آجری

-

tilts +

‫پل

-

ēka +

‫ساختمان

-

pils +

‫قلعه

-

katedrāle +

‫کلیسای جامع

-

kolonna +

‫ستون

-

būvlaukums +

‫سایت ساختمان

-

doms +

‫گنبد

-

fasāde +

‫نمای خارجی

-

futbola stadions +

‫استادیوم فوتبال

-

forts +

‫برج

-

kore +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

vārti +

‫دروازه

-

daļējs koka nams +

‫خانه نیمه الوار

-

bāka +

‫فانوس دریایی

-

piemineklis +

‫بنای تاریخی

-

mošeja +

‫مسجد

-

obelisks +

‫ابلیسک

-

biroju ēka +

‫ساختمان اداری

-

jumts +

‫سقف

-

drupas +

‫خرابه

-

sastatnes +

‫داربست

-

debesskrāpis +

‫آسمان خراش

-

iekārtais tilts +

‫پل معلّق

-

flīze +

‫کاشی

-
arhitektūra
‫معماری

-
arēna
‫سالن سرپوشیده

-
klēts
‫انبار کاه

-
baroks
‫باروک

-
ķieģelis
‫بلوک

-
ķieģeļu nams
‫خانه آجری

-
tilts
‫پل

-
ēka
‫ساختمان

-
pils
‫قلعه

-
katedrāle
‫کلیسای جامع

-
kolonna
‫ستون

-
būvlaukums
‫سایت ساختمان

-
doms
‫گنبد

-
fasāde
‫نمای خارجی

-
futbola stadions
‫استادیوم فوتبال

-
forts
‫برج

-
kore
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
vārti
‫دروازه

-
daļējs koka nams
‫خانه نیمه الوار

-
bāka
‫فانوس دریایی

-
piemineklis
‫بنای تاریخی

-
mošeja
‫مسجد

-
obelisks
‫ابلیسک

-
biroju ēka
‫ساختمان اداری

-
jumts
‫سقف

-
drupas
‫خرابه

-
sastatnes
‫داربست

-
debesskrāpis
‫آسمان خراش

-
iekārtais tilts
‫پل معلّق

-
flīze
‫کاشی