‫احساسات     
Чувства

-

приврзаност
privrzanost
+

‫محبت

-

гнев
gnev
+

‫خشم

-

досада
dosada
+

‫خستگی

-

доверба
doverba
+

‫اعتماد به نفس

-

креативност
kreativnost
+

‫خلاقیت

-

криза
kriza
+

‫بحران

-

љубопитност
ljubopitnost
+

‫کنجکاوی

-

пораз
poraz
+

‫شکست

-

депресија
depresiJa
+

‫افسردگی

-

очај
očaJ
+

‫ناامیدی

-

разочарување
razočaruvanje
+

‫ناامیدی

-

недоверба
nedoverba
+

‫بی اعتمادی

-

сомнеж
somnež
+

‫شک

-

сон
son
+

‫رؤیا

-

замор
zamor
+

‫خستگی

-

страв
strav
+

‫ترس

-

кавга
kavga
+

‫دعوا

-

пријателство
priJatelstvo
+

‫دوستی

-

забава
zabava
+

‫شوخی، بازی

-

жалост
žalost
+

‫غم

-

гримаса
grimasa
+

‫شکلک

-

среќа
sreḱa
+

‫اقبال

-

надеж
nadež
+

‫امید

-

глад
glad
+

‫گرسنگی

-

интерес
interes
+

‫علاقه

-

радост
radost
+

‫شادی

-

бакнеж
baknež
+

‫بوسه

-

осаменост
osamenost
+

‫تنهایی

-

љубов
ljubov
+

‫عشق

-

меланхолија
melanholiJa
+

‫سودا

-

расположение
raspoloženie
+

‫خلق و خوی

-

оптимизам
optimizam
+

‫خوش بینی

-

паника
panika
+

‫بیم و هراس

-

збунетост
zbunetost
+

‫سرگشتگی

-

бес
bes
+

‫خشم

-

отфрлање
otfrlanje
+

‫رد

-

однос
odnos
+

‫رابطه

-

барање
baranje
+

‫درخواست

-

вресок
vresok
+

‫فریاد

-

безбедност
bezbednost
+

‫امنیّت

-

шок
šok
+

‫شوک

-

насмевка
nasmevka
+

‫لبخند

-

нежност
nežnost
+

‫محبت

-

мисла
misla
+

‫فکر

-

замисленост
zamislenost
+

‫با اندیشه

-
приврзаност
privrzanost
‫محبت

-
гнев
gnev
‫خشم

-
досада
dosada
‫خستگی

-
доверба
doverba
‫اعتماد به نفس

-
креативност
kreativnost
‫خلاقیت

-
криза
kriza
‫بحران

-
љубопитност
ljubopitnost
‫کنجکاوی

-
пораз
poraz
‫شکست

-
депресија
depresiJa
‫افسردگی

-
очај
očaJ
‫ناامیدی

-
разочарување
razočaruvanje
‫ناامیدی

-
недоверба
nedoverba
‫بی اعتمادی

-
сомнеж
somnež
‫شک

-
сон
son
‫رؤیا

-
замор
zamor
‫خستگی

-
страв
strav
‫ترس

-
кавга
kavga
‫دعوا

-
пријателство
priJatelstvo
‫دوستی

-
забава
zabava
‫شوخی، بازی

-
жалост
žalost
‫غم

-
гримаса
grimasa
‫شکلک

-
среќа
sreḱa
‫اقبال

-
надеж
nadež
‫امید

-
глад
glad
‫گرسنگی

-
интерес
interes
‫علاقه

-
радост
radost
‫شادی

-
бакнеж
baknež
‫بوسه

-
осаменост
osamenost
‫تنهایی

-
љубов
ljubov
‫عشق

-
меланхолија
melanholiJa
‫سودا

-
расположение
raspoloženie
‫خلق و خوی

-
оптимизам
optimizam
‫خوش بینی

-
паника
panika
‫بیم و هراس

-
збунетост
zbunetost
‫سرگشتگی

-
бес
bes
‫خشم

-
отфрлање
otfrlanje
‫رد

-
однос
odnos
‫رابطه

-
барање
baranje
‫درخواست

-
вресок
vresok
‫فریاد

-
безбедност
bezbednost
‫امنیّت

-
шок
šok
‫شوک

-
насмевка
nasmevka
‫لبخند

-
нежност
nežnost
‫محبت

-
мисла
misla
‫فکر

-
замисленост
zamislenost
‫با اندیشه