‫انتزاعی     
Апстрактни поими

-

администрација
administraciJa
+

‫مدیریت بازرگانی

-

рекламирање
reklamiranje
+

‫تبلیغات

-

стрела
strela
+

‫فلش

-

забрана
zabrana
+

‫ممنوعیت

-

кариера
kariera
+

‫حرفه

-

центар
centar
+

‫مرکز

-

избор
izbor
+

‫انتخاب

-

соработка
sorabotka
+

‫همکاری

-

боја
boJa
+

‫رنگ

-

контакт
kontakt
+

‫تماس

-

опасност
opasnost
+

‫خطر

-

изјава на љубов
izJava na ljubov
+

‫اعلام عشق

-

пад
pad
+

‫کاهش

-

дефиниција
definiciJa
+

‫تعریف

-

разлика
razlika
+

‫تفاوت

-

тешкотија
teškotiJa
+

‫سختی

-

насока
nasoka
+

‫جهت

-

откритие
otkritie
+

‫کشف

-

неред
nered
+

‫نامرتب

-

растојание
rastoJanie
+

‫دور

-

растојание
rastoJanie
+

‫مسافت

-

разновидност
raznovidnost
+

‫تنوع

-

напор
napor
+

‫تلاش

-

истражување
istražuvanje
+

‫اکتشاف

-

пад
pad
+

‫سقوط

-

сила
sila
+

‫نیرو

-

мирис
miris
+

‫عطر

-

слобода
sloboda
+

‫آزادی

-

дух
duh
+

‫شبح

-

половина
polovina
+

‫نیمه

-

висина
visina
+

‫ارتفاع

-

помош
pomoš
+

‫کمک

-

место за криење
mesto za krienje
+

‫مخفی گاه

-

татковина
tatkovina
+

‫میهن

-

хигиена
higiena
+

‫بهداشت

-

идеја
ideJa
+

‫نظر

-

илузија
iluziJa
+

‫توهّم

-

имагинација
imaginaciJa
+

‫تخیّل

-

интелигенција
inteligenciJa
+

‫هوش

-

покана
pokana
+

‫دعوت

-

правда
pravda
+

‫عدالت

-

светлина
svetlina
+

‫نور

-

изглед
izgled
+

‫نگاه

-

загуба
zaguba
+

‫زیان

-

зголемување
zgolemuvanje
+

‫بزرگ نمایی

-

грешка
greška
+

‫اشتباه

-

убиство
ubistvo
+

‫قتل

-

нација
naciJa
+

‫ملّت

-

новост
novost
+

‫تازگی

-

опција
opciJa
+

‫گزینه

-

трпение
trpenie
+

‫صبر

-

планирање
planiranje
+

‫برنامه ریزی

-

проблем
problem
+

‫مشکل

-

заштита
zaštita
+

‫حفاظت

-

одраз
odraz
+

‫بازتاب

-

република
republika
+

‫جمهوری

-

ризик
rizik
+

‫خطر

-

безбедност
bezbednost
+

‫ایمنی

-

тајна
taJna
+

‫راز

-

пол
pol
+

‫جنسیّت

-

сенка
senka
+

‫سایه

-

големина
golemina
+

‫اندازه

-

солидарност
solidarnost
+

‫همبستگی

-

успех
uspeh
+

‫موفقیت

-

поддршка
poddrška
+

‫پشتیبانی

-

традиција
tradiciJa
+

‫سنّت

-

тежина
težina
+

‫وزن

-
администрација
administraciJa
‫مدیریت بازرگانی

-
рекламирање
reklamiranje
‫تبلیغات

-
стрела
strela
‫فلش

-
забрана
zabrana
‫ممنوعیت

-
кариера
kariera
‫حرفه

-
центар
centar
‫مرکز

-
избор
izbor
‫انتخاب

-
соработка
sorabotka
‫همکاری

-
боја
boJa
‫رنگ

-
контакт
kontakt
‫تماس

-
опасност
opasnost
‫خطر

-
изјава на љубов
izJava na ljubov
‫اعلام عشق

-
пад
pad
‫کاهش

-
дефиниција
definiciJa
‫تعریف

-
разлика
razlika
‫تفاوت

-
тешкотија
teškotiJa
‫سختی

-
насока
nasoka
‫جهت

-
откритие
otkritie
‫کشف

-
неред
nered
‫نامرتب

-
растојание
rastoJanie
‫دور

-
растојание
rastoJanie
‫مسافت

-
разновидност
raznovidnost
‫تنوع

-
напор
napor
‫تلاش

-
истражување
istražuvanje
‫اکتشاف

-
пад
pad
‫سقوط

-
сила
sila
‫نیرو

-
мирис
miris
‫عطر

-
слобода
sloboda
‫آزادی

-
дух
duh
‫شبح

-
половина
polovina
‫نیمه

-
висина
visina
‫ارتفاع

-
помош
pomoš
‫کمک

-
место за криење
mesto za krienje
‫مخفی گاه

-
татковина
tatkovina
‫میهن

-
хигиена
higiena
‫بهداشت

-
идеја
ideJa
‫نظر

-
илузија
iluziJa
‫توهّم

-
имагинација
imaginaciJa
‫تخیّل

-
интелигенција
inteligenciJa
‫هوش

-
покана
pokana
‫دعوت

-
правда
pravda
‫عدالت

-
светлина
svetlina
‫نور

-
изглед
izgled
‫نگاه

-
загуба
zaguba
‫زیان

-
зголемување
zgolemuvanje
‫بزرگ نمایی

-
грешка
greška
‫اشتباه

-
убиство
ubistvo
‫قتل

-
нација
naciJa
‫ملّت

-
новост
novost
‫تازگی

-
опција
opciJa
‫گزینه

-
трпение
trpenie
‫صبر

-
планирање
planiranje
‫برنامه ریزی

-
проблем
problem
‫مشکل

-
заштита
zaštita
‫حفاظت

-
одраз
odraz
‫بازتاب

-
република
republika
‫جمهوری

-
ризик
rizik
‫خطر

-
безбедност
bezbednost
‫ایمنی

-
тајна
taJna
‫راز

-
пол
pol
‫جنسیّت

-
сенка
senka
‫سایه

-
големина
golemina
‫اندازه

-
солидарност
solidarnost
‫همبستگی

-
успех
uspeh
‫موفقیت

-
поддршка
poddrška
‫پشتیبانی

-
традиција
tradiciJa
‫سنّت

-
тежина
težina
‫وزن