‫خرید     
खरेदी

-

बेकरी
bēkarī
+

‫نانوایی

-

बारकोड
bārakōḍa
+

‫بارکُد

-

पुस्तकालय
pustakālaya
+

‫کتابفروشی

-

उपहारगृह
upahāragr̥ha
+

‫کافه

-

औषधालय
auṣadhālaya
+

‫داروخانه

-

ड्रायक्लिनर
ḍrāyaklinara
+

‫خشک شویی

-

फुलांचे दुकान
phulān̄cē dukāna
+

‫گل فروشی

-

भेटवस्तू
bhēṭavastū
+

‫هدیه

-

बाजार
bājāra
+

‫بازار

-

बाजार हॉल
bājāra hŏla
+

‫مرکز خرید

-

वर्तमानपत्राची टपरी
vartamānapatrācī ṭaparī
+

‫دکه روزنامه فروشی

-

औषधनिर्माणशास्त्र
auṣadhanirmāṇaśāstra
+

‫داروخانه

-

टपालघर
ṭapālaghara
+

‫اداره پست

-

कुंभारकाम
kumbhārakāma
+

‫سفالگری

-

विक्री
vikrī
+

‫فروش

-

दुकान
dukāna
+

‫فروشگاه

-

खरेदी
kharēdī
+

‫خرید

-

खरेदीची पिशवी
kharēdīcī piśavī
+

‫کیسه خرید

-

खरेदीची टोपली
kharēdīcī ṭōpalī
+

‫سبد خرید

-

खरेदीसाठी उपयोगी गाडी
kharēdīsāṭhī upayōgī gāḍī
+

‫چرخ خرید

-

खरेदी प्रवास
kharēdī pravāsa
+

‫تور خرید

-
बेकरी
bēkarī
‫نانوایی

-
बारकोड
bārakōḍa
‫بارکُد

-
पुस्तकालय
pustakālaya
‫کتابفروشی

-
उपहारगृह
upahāragr̥ha
‫کافه

-
औषधालय
auṣadhālaya
‫داروخانه

-
ड्रायक्लिनर
ḍrāyaklinara
‫خشک شویی

-
फुलांचे दुकान
phulān̄cē dukāna
‫گل فروشی

-
भेटवस्तू
bhēṭavastū
‫هدیه

-
बाजार
bājāra
‫بازار

-
बाजार हॉल
bājāra hŏla
‫مرکز خرید

-
वर्तमानपत्राची टपरी
vartamānapatrācī ṭaparī
‫دکه روزنامه فروشی

-
औषधनिर्माणशास्त्र
auṣadhanirmāṇaśāstra
‫داروخانه

-
टपालघर
ṭapālaghara
‫اداره پست

-
कुंभारकाम
kumbhārakāma
‫سفالگری

-
विक्री
vikrī
‫فروش

-
दुकान
dukāna
‫فروشگاه

-
खरेदी
kharēdī
‫خرید

-
खरेदीची पिशवी
kharēdīcī piśavī
‫کیسه خرید

-
खरेदीची टोपली
kharēdīcī ṭōpalī
‫سبد خرید

-
खरेदीसाठी उपयोगी गाडी
kharēdīsāṭhī upayōgī gāḍī
‫چرخ خرید

-
खरेदी प्रवास
kharēdī pravāsa
‫تور خرید