‫مشاغل     
Beroepen

-

de architect +

‫معمار

-

de astronaut +

‫فضانورد

-

de kapper +

‫آرایشگر

-

de smid +

‫آهنگر

-

de bokser +

‫بوکسور

-

de stierenvechter +

‫گاوباز

-

de ambtenaar +

‫بوروکرات

-

de zakenreis +

‫سفر کاری

-

de zakenman +

‫تاجر

-

de slager +

‫قصّاب

-

de automonteur +

‫مکانیک

-

de huisbewaarder +

‫سرایدار

-

de werkster +

‫نظافت چی

-

de clown +

‫دلقک

-

de collega +

‫همکار

-

de dirigent +

‫رهبر ارکستر

-

de kok +

‫آشپز

-

de cowboy +

‫کابوی

-

de tandarts +

‫دندانپزشک

-

de detective +

‫کارآگاه

-

de duiker +

‫غوّاص

-

de arts +

‫پزشک

-

de dokter +

‫دکتر

-

de elektricien +

‫برق کار

-

de studente +

‫دانش آموز

-

de brandweerman +

‫آتش نشان

-

de visser +

‫ماهی گیر

-

de voetballer +

‫فوتبالیست

-

de gangster +

‫اوباش

-

de tuinman +

‫باغبان

-

de golfer +

‫گلف باز

-

de gitarist +

‫گیتاریست

-

de jager +

‫شکارچی

-

de binnenhuisarchitect +

‫طراح داخلی

-

de rechter +

‫قاضی

-

de kajakkers +

‫کایاک ران

-

de tovenaar +

‫شعبده باز

-

de student +

‫دانش آموز

-

de marathonloper +

‫دونده ماراتن

-

de muzikant +

‫نوازنده

-

de non +

‫راهبه

-

de beroep +

‫حرفه

-

de oogarts +

‫چشم پزشک

-

de opticien +

‫چشم پزشک

-

de schilder +

‫نقّاش

-

de krantenjongen +

‫روزنامه فروش

-

de fotograaf +

‫عکّاس

-

de piraat +

‫دزد دریایی

-

de loodgieter +

‫لوله کش

-

de politieman +

‫پلیس

-

de portier +

‫باربر

-

de gevangene +

‫زندانی

-

de secretaris +

‫منشی

-

de spion +

‫جاسوس

-

de chirurg +

‫جرّاح

-

de leraar +

‫معلّم

-

de dief +

‫دزد

-

de vrachtwagenchauffeur +

‫راننده کامیون

-

de werkloosheid +

‫بیکاری

-

de serveerster +

‫گارسون

-

de glazenwasser +

‫نظافت چی پنجره

-

de werkzaamheden +

‫کار

-

de werknemer +

‫کارگر

-
de architect
‫معمار

-
de astronaut
‫فضانورد

-
de kapper
‫آرایشگر

-
de smid
‫آهنگر

-
de bokser
‫بوکسور

-
de stierenvechter
‫گاوباز

-
de ambtenaar
‫بوروکرات

-
de zakenreis
‫سفر کاری

-
de zakenman
‫تاجر

-
de slager
‫قصّاب

-
de automonteur
‫مکانیک

-
de huisbewaarder
‫سرایدار

-
de werkster
‫نظافت چی

-
de clown
‫دلقک

-
de collega
‫همکار

-
de dirigent
‫رهبر ارکستر

-
de kok
‫آشپز

-
de cowboy
‫کابوی

-
de tandarts
‫دندانپزشک

-
de detective
‫کارآگاه

-
de duiker
‫غوّاص

-
de arts
‫پزشک

-
de dokter
‫دکتر

-
de elektricien
‫برق کار

-
de studente
‫دانش آموز

-
de brandweerman
‫آتش نشان

-
de visser
‫ماهی گیر

-
de voetballer
‫فوتبالیست

-
de gangster
‫اوباش

-
de tuinman
‫باغبان

-
de golfer
‫گلف باز

-
de gitarist
‫گیتاریست

-
de jager
‫شکارچی

-
de binnenhuisarchitect
‫طراح داخلی

-
de rechter
‫قاضی

-
de kajakkers
‫کایاک ران

-
de tovenaar
‫شعبده باز

-
de student
‫دانش آموز

-
de marathonloper
‫دونده ماراتن

-
de muzikant
‫نوازنده

-
de non
‫راهبه

-
de beroep
‫حرفه

-
de oogarts
‫چشم پزشک

-
de opticien
‫چشم پزشک

-
de schilder
‫نقّاش

-
de krantenjongen
‫روزنامه فروش

-
de fotograaf
‫عکّاس

-
de piraat
‫دزد دریایی

-
de loodgieter
‫لوله کش

-
de politieman
‫پلیس

-
de portier
‫باربر

-
de gevangene
‫زندانی

-
de secretaris
‫منشی

-
de spion
‫جاسوس

-
de chirurg
‫جرّاح

-
de leraar
‫معلّم

-
de dief
‫دزد

-
de vrachtwagenchauffeur
‫راننده کامیون

-
de werkloosheid
‫بیکاری

-
de serveerster
‫گارسون

-
de glazenwasser
‫نظافت چی پنجره

-
de werkzaamheden
‫کار

-
de werknemer
‫کارگر