‫دین     
Religie

-

Pasen +

‫عید پاک

-

de paas-ei +

‫تخم مرغ عید پاک

-

de engel +

‫فرشته

-

de bel +

‫ناقوس

-

de bijbel +

‫کتاب مقدس

-

de bisschop +

‫اسقف

-

de zegen +

‫برکت

-

het boeddhisme +

‫بودیسم

-

het christendom +

‫مسیحیت

-

de kerstkado +

‫هدیه کریسمس

-

de kerstboom +

‫درخت کریسمس

-

de kerk +

‫کلیسا

-

de kist +

‫تابوت

-

de creatie +

‫خلقت

-

het kruisbeeld +

‫صلیب عیسی

-

de duivel +

‫شیطان

-

de god +

‫خدا

-

het hindoeïsme +

‫آیین هندو

-

de islam +

‫اسلام

-

het jodendom +

‫یهودیت

-

de meditatie +

‫مراقبه

-

de mummie +

‫مومیایی

-

de moslim +

‫مسلمان

-

de paus +

‫پاپ

-

het gebed +

‫نماز

-

de priester +

‫کشیش

-

de religie +

‫دین

-

de godsdienst +

‫مراسم مذهبی

-

de synagoge +

‫کنیسه

-

de tempel +

‫معبد

-

het graf +

‫مقبره

-
Pasen
‫عید پاک

-
de paas-ei
‫تخم مرغ عید پاک

-
de engel
‫فرشته

-
de bel
‫ناقوس

-
de bijbel
‫کتاب مقدس

-
de bisschop
‫اسقف

-
de zegen
‫برکت

-
het boeddhisme
‫بودیسم

-
het christendom
‫مسیحیت

-
de kerstkado
‫هدیه کریسمس

-
de kerstboom
‫درخت کریسمس

-
de kerk
‫کلیسا

-
de kist
‫تابوت

-
de creatie
‫خلقت

-
het kruisbeeld
‫صلیب عیسی

-
de duivel
‫شیطان

-
de god
‫خدا

-
het hindoeïsme
‫آیین هندو

-
de islam
‫اسلام

-
het jodendom
‫یهودیت

-
de meditatie
‫مراقبه

-
de mummie
‫مومیایی

-
de moslim
‫مسلمان

-
de paus
‫پاپ

-
het gebed
‫نماز

-
de priester
‫کشیش

-
de religie
‫دین

-
de godsdienst
‫مراسم مذهبی

-
de synagoge
‫کنیسه

-
de tempel
‫معبد

-
het graf
‫مقبره