‫مشاغل     
Yrker

-

en arkitekt

‫معمار

-

en astronaut

‫فضانورد

-

en barberer

‫آرایشگر

-

en smed

‫آهنگر

-

en bokser

‫بوکسور

-

en tyrefekter

‫گاوباز

-

en byråkrat

‫بوروکرات

-

ei tjenestereise

‫سفر کاری

-

en slakter

‫قصّاب

-

en bilmekaniker

‫مکانیک

-

en vaktmester

‫سرایدار

-

en rengjøringsassistent

‫نظافت چی

-

en klovn

‫دلقک

-

en kollega

‫همکار

-

en dirigent

‫رهبر ارکستر

-

en kokk

‫آشپز

-

en cowboy

‫کابوی

-

en tannlege

‫دندانپزشک

-

en detektiv

‫کارآگاه

-

en dykker

‫غوّاص

-

en lege

‫پزشک

-

en doktor

‫دکتر

-

en elektriker

‫برق کار

-

en kvinnelig elev

‫دانش آموز

-

en brannmann

‫آتش نشان

-

en fisker

‫ماهی گیر

-

en fotballspiller

‫فوتبالیست

-

en gangster

‫اوباش

-

en gartner

‫باغبان

-

en golfspiller

‫گلف باز

-

en gitarist

‫گیتاریست

-

en jeger

‫شکارچی

-

en interiørarkitekt

‫طراح داخلی

-

en dommer

‫قاضی

-

en kajakkpadler

‫کایاک ران

-

en magiker

‫شعبده باز

-

en mannlig student

‫دانش آموز

-

en maratonløper

‫دونده ماراتن

-

en musiker

‫نوازنده

-

ei nonne

‫راهبه

-

et yrke

‫حرفه

-

en øyelege

‫چشم پزشک

-

en optiker

‫چشم پزشک

-

en maler

‫نقّاش

-

et avisbud

‫روزنامه فروش

-

en fotograf

‫عکّاس

-

en pirat

‫دزد دریایی

-

en rørlegger

‫لوله کش

-

en politimann

‫پلیس

-

en pikkolo

‫باربر

-

en fange

‫زندانی

-

en sekretær

‫منشی

-

en spion

‫جاسوس

-

en kirurg

‫جرّاح

-

en lærer

‫معلّم

-

en tyv

‫دزد

-

en lastebilsjåfør

‫راننده کامیون

-

en kvinnelig kelner

‫گارسون

-

en vinduspusser

‫نظافت چی پنجره

-

et arbeid

‫کار

-

en arbeider

‫کارگر

-
en arkitekt
‫معمار

-
en astronaut
‫فضانورد

-
en barberer
‫آرایشگر

-
en smed
‫آهنگر

-
en bokser
‫بوکسور

-
en tyrefekter
‫گاوباز

-
en byråkrat
‫بوروکرات

-
ei tjenestereise
‫سفر کاری

-
en forretningsmann
‫تاجر

-
en slakter
‫قصّاب

-
en bilmekaniker
‫مکانیک

-
en vaktmester
‫سرایدار

-
en rengjøringsassistent
‫نظافت چی

-
en klovn
‫دلقک

-
en kollega
‫همکار

-
en dirigent
‫رهبر ارکستر

-
en kokk
‫آشپز

-
en cowboy
‫کابوی

-
en tannlege
‫دندانپزشک

-
en detektiv
‫کارآگاه

-
en dykker
‫غوّاص

-
en lege
‫پزشک

-
en doktor
‫دکتر

-
en elektriker
‫برق کار

-
en kvinnelig elev
‫دانش آموز

-
en brannmann
‫آتش نشان

-
en fisker
‫ماهی گیر

-
en fotballspiller
‫فوتبالیست

-
en gangster
‫اوباش

-
en gartner
‫باغبان

-
en golfspiller
‫گلف باز

-
en gitarist
‫گیتاریست

-
en jeger
‫شکارچی

-
en interiørarkitekt
‫طراح داخلی

-
en dommer
‫قاضی

-
en kajakkpadler
‫کایاک ران

-
en magiker
‫شعبده باز

-
en mannlig student
‫دانش آموز

-
en maratonløper
‫دونده ماراتن

-
en musiker
‫نوازنده

-
ei nonne
‫راهبه

-
et yrke
‫حرفه

-
en øyelege
‫چشم پزشک

-
en optiker
‫چشم پزشک

-
en maler
‫نقّاش

-
et avisbud
‫روزنامه فروش

-
en fotograf
‫عکّاس

-
en pirat
‫دزد دریایی

-
en rørlegger
‫لوله کش

-
en politimann
‫پلیس

-
en pikkolo
‫باربر

-
en fange
‫زندانی

-
en sekretær
‫منشی

-
en spion
‫جاسوس

-
en kirurg
‫جرّاح

-
en lærer
‫معلّم

-
en tyv
‫دزد

-
en lastebilsjåfør
‫راننده کامیون

-
ei/en arbeidsledighet
‫بیکاری

-
en kvinnelig kelner
‫گارسون

-
en vinduspusser
‫نظافت چی پنجره

-
et arbeid
‫کار

-
en arbeider
‫کارگر