‫طبیعت     
Natura

-

łuk +

‫قوس

-

stodoła +

‫انبار

-

zatoka +

‫خلیج

-

plaża +

‫ساحل

-

bańka +

‫حباب

-

jaskinia +

‫غار

-

gospodarstwo +

‫مزرعه

-

ogień +

‫آتش

-

ślad +

‫رد پا

-

globus +

‫کره

-

zbiory +

‫محصول

-

bele siana +

‫عدل یونجه

-

jezioro +

‫دریاچه

-

liść +

‫برگ

-

góra +

‫کوه

-

ocean +

‫اقیانوس

-

panorama +

‫چشم انداز

-

skała +

‫صخره

-

źródło +

‫چشمه

-

bagno +

‫باتلاق

-

drzewo +

‫درخت

-

pień drzewa +

‫تنه درخت

-

dolina +

‫درّه

-

widok +

‫منظره

-

strumień wody +

‫فوّاره

-

wodospad +

‫آبشار

-

fala +

‫موج

-
łuk
‫قوس

-
stodoła
‫انبار

-
zatoka
‫خلیج

-
plaża
‫ساحل

-
bańka
‫حباب

-
jaskinia
‫غار

-
gospodarstwo
‫مزرعه

-
ogień
‫آتش

-
ślad
‫رد پا

-
globus
‫کره

-
zbiory
‫محصول

-
bele siana
‫عدل یونجه

-
jezioro
‫دریاچه

-
liść
‫برگ

-
góra
‫کوه

-
ocean
‫اقیانوس

-
panorama
‫چشم انداز

-
skała
‫صخره

-
źródło
‫چشمه

-
bagno
‫باتلاق

-
drzewo
‫درخت

-
pień drzewa
‫تنه درخت

-
dolina
‫درّه

-
widok
‫منظره

-
strumień wody
‫فوّاره

-
wodospad
‫آبشار

-
fala
‫موج