‫انتزاعی     
Pojęcia abstrakcyjne

-

administracja +

‫مدیریت بازرگانی

-

reklama +

‫تبلیغات

-

strzałka +

‫فلش

-

zakaz +

‫ممنوعیت

-

kariera +

‫حرفه

-

środek +

‫مرکز

-

wybór +

‫انتخاب

-

współpraca +

‫همکاری

-

kolor +

‫رنگ

-

kontakt +

‫تماس

-

niebezpieczeństwo +

‫خطر

-

wyznanie miłości +

‫اعلام عشق

-

zniszczenie +

‫کاهش

-

definicja +

‫تعریف

-

różnica +

‫تفاوت

-

trudność +

‫سختی

-

kierunek +

‫جهت

-

odkrycie +

‫کشف

-

bezład +

‫نامرتب

-

dal +

‫دور

-

odległość +

‫مسافت

-

różnorodność +

‫تنوع

-

wysiłek +

‫تلاش

-

badanie +

‫اکتشاف

-

upadek +

‫سقوط

-

siła +

‫نیرو

-

zapach +

‫عطر

-

wolność +

‫آزادی

-

duch +

‫شبح

-

pół +

‫نیمه

-

wysokość +

‫ارتفاع

-

pomoc +

‫کمک

-

kryjówka +

‫مخفی گاه

-

ojczyzna +

‫میهن

-

higiena +

‫بهداشت

-

pomysł +

‫نظر

-

iluzja +

‫توهّم

-

wyobraźnia +

‫تخیّل

-

inteligencja +

‫هوش

-

zaproszenie +

‫دعوت

-

sprawiedliwość +

‫عدالت

-

światło +

‫نور

-

spojrzenie +

‫نگاه

-

strata +

‫زیان

-

powiększenie +

‫بزرگ نمایی

-

błąd +

‫اشتباه

-

morderstwo +

‫قتل

-

naród +

‫ملّت

-

nowość +

‫تازگی

-

opcja +

‫گزینه

-

cierpliwość +

‫صبر

-

planowanie +

‫برنامه ریزی

-

problem +

‫مشکل

-

ochrona +

‫حفاظت

-

odbicie +

‫بازتاب

-

republika +

‫جمهوری

-

ryzyko +

‫خطر

-

bezpieczeństwo +

‫ایمنی

-

tajemnica +

‫راز

-

płeć +

‫جنسیّت

-

cień +

‫سایه

-

rozmiar +

‫اندازه

-

solidarność +

‫همبستگی

-

sukces +

‫موفقیت

-

wsparcie +

‫پشتیبانی

-

tradycja +

‫سنّت

-

waga +

‫وزن

-
administracja
‫مدیریت بازرگانی

-
reklama
‫تبلیغات

-
strzałka
‫فلش

-
zakaz
‫ممنوعیت

-
kariera
‫حرفه

-
środek
‫مرکز

-
wybór
‫انتخاب

-
współpraca
‫همکاری

-
kolor
‫رنگ

-
kontakt
‫تماس

-
niebezpieczeństwo
‫خطر

-
wyznanie miłości
‫اعلام عشق

-
zniszczenie
‫کاهش

-
definicja
‫تعریف

-
różnica
‫تفاوت

-
trudność
‫سختی

-
kierunek
‫جهت

-
odkrycie
‫کشف

-
bezład
‫نامرتب

-
dal
‫دور

-
odległość
‫مسافت

-
różnorodność
‫تنوع

-
wysiłek
‫تلاش

-
badanie
‫اکتشاف

-
upadek
‫سقوط

-
siła
‫نیرو

-
zapach
‫عطر

-
wolność
‫آزادی

-
duch
‫شبح

-
pół
‫نیمه

-
wysokość
‫ارتفاع

-
pomoc
‫کمک

-
kryjówka
‫مخفی گاه

-
ojczyzna
‫میهن

-
higiena
‫بهداشت

-
pomysł
‫نظر

-
iluzja
‫توهّم

-
wyobraźnia
‫تخیّل

-
inteligencja
‫هوش

-
zaproszenie
‫دعوت

-
sprawiedliwość
‫عدالت

-
światło
‫نور

-
spojrzenie
‫نگاه

-
strata
‫زیان

-
powiększenie
‫بزرگ نمایی

-
błąd
‫اشتباه

-
morderstwo
‫قتل

-
naród
‫ملّت

-
nowość
‫تازگی

-
opcja
‫گزینه

-
cierpliwość
‫صبر

-
planowanie
‫برنامه ریزی

-
problem
‫مشکل

-
ochrona
‫حفاظت

-
odbicie
‫بازتاب

-
republika
‫جمهوری

-
ryzyko
‫خطر

-
bezpieczeństwo
‫ایمنی

-
tajemnica
‫راز

-
płeć
‫جنسیّت

-
cień
‫سایه

-
rozmiar
‫اندازه

-
solidarność
‫همبستگی

-
sukces
‫موفقیت

-
wsparcie
‫پشتیبانی

-
tradycja
‫سنّت

-
waga
‫وزن