‫مصالح     
Materiały

-

mosiądz +

‫برنج

-

cement +

‫سیمان

-

ceramika +

‫سرامیک

-

tkanina +

‫پارچه

-

materiał +

‫پارچه

-

bawełna +

‫پنبه

-

kryształ +

‫بلور

-

brud +

‫کثیفی

-

klej +

‫چسب

-

skóra +

‫چرم

-

metal +

‫فلز

-

olej +

‫نفت

-

proszek +

‫پودر

-

sól +

‫نمک

-

piasek +

‫شن

-

złom +

‫قراضه

-

srebro +

‫نقره

-

kamień +

‫سنگ

-

słoma +

‫کاه

-

drewno +

‫چوب

-

wełna +

‫پشم

-
mosiądz
‫برنج

-
cement
‫سیمان

-
ceramika
‫سرامیک

-
tkanina
‫پارچه

-
materiał
‫پارچه

-
bawełna
‫پنبه

-
kryształ
‫بلور

-
brud
‫کثیفی

-
klej
‫چسب

-
skóra
‫چرم

-
metal
‫فلز

-
olej
‫نفت

-
proszek
‫پودر

-
sól
‫نمک

-
piasek
‫شن

-
złom
‫قراضه

-
srebro
‫نقره

-
kamień
‫سنگ

-
słoma
‫کاه

-
drewno
‫چوب

-
wełna
‫پشم