‫مصالح     
Materiały

-

mosiądz

‫برنج

-

cement

‫سیمان

-

ceramika

‫سرامیک

-

tkanina

‫پارچه

-

materiał

‫پارچه

-

bawełna

‫پنبه

-

kryształ

‫بلور

-

brud

‫کثیفی

-

klej

‫چسب

-

skóra

‫چرم

-

metal

‫فلز

-

olej

‫نفت

-

proszek

‫پودر

-

sól

‫نمک

-

piasek

‫شن

-

złom

‫قراضه

-

srebro

‫نقره

-

kamień

‫سنگ

-

słoma

‫کاه

-

drewno

‫چوب

-

wełna

‫پشم

-
mosiądz
‫برنج

-
cement
‫سیمان

-
ceramika
‫سرامیک

-
tkanina
‫پارچه

-
materiał
‫پارچه

-
bawełna
‫پنبه

-
kryształ
‫بلور

-
brud
‫کثیفی

-
klej
‫چسب

-
skóra
‫چرم

-
metal
‫فلز

-
olej
‫نفت

-
proszek
‫پودر

-
sól
‫نمک

-
piasek
‫شن

-
złom
‫قراضه

-
srebro
‫نقره

-
kamień
‫سنگ

-
słoma
‫کاه

-
drewno
‫چوب

-
wełna
‫پشم