‫هنر     
Sztuka

-

oklaski +

‫تشویق

-

sztuka +

‫هنر

-

ukłon +

‫تعظیم

-

pędzel +

‫قلم‌مو

-

kolorowanka +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

tancerka +

‫رقصنده

-

rysunek +

‫طراحی

-

galeria +

‫گالری

-

witraż +

‫پنجره شیشه ای

-

graffiti +

‫نوشته دیواری

-

rękodzieło +

‫صنایع دستی

-

mozaika +

‫موزاییک

-

fresk +

‫نقاشی دیواری

-

muzeum +

‫موزه

-

przedstawienie +

‫به صحنه بردن

-

obrazek +

‫تصویر

-

wiersz +

‫شعر

-

rzeźba +

‫مجسّمه

-

piosenka +

‫آهنگ

-

posąg +

‫مجسّمه

-

akwarela +

‫آبرنگ

-
oklaski
‫تشویق

-
sztuka
‫هنر

-
ukłon
‫تعظیم

-
pędzel
‫قلم‌مو

-
kolorowanka
‫کتاب رنگ آمیزی

-
tancerka
‫رقصنده

-
rysunek
‫طراحی

-
galeria
‫گالری

-
witraż
‫پنجره شیشه ای

-
graffiti
‫نوشته دیواری

-
rękodzieło
‫صنایع دستی

-
mozaika
‫موزاییک

-
fresk
‫نقاشی دیواری

-
muzeum
‫موزه

-
przedstawienie
‫به صحنه بردن

-
obrazek
‫تصویر

-
wiersz
‫شعر

-
rzeźba
‫مجسّمه

-
piosenka
‫آهنگ

-
posąg
‫مجسّمه

-
akwarela
‫آبرنگ