‫معماری     
Architektura

-

architektura +

‫معماری

-

arena +

‫سالن سرپوشیده

-

stodoła +

‫انبار کاه

-

barok +

‫باروک

-

blok budowlany +

‫بلوک

-

dom murowany +

‫خانه آجری

-

most +

‫پل

-

budynek +

‫ساختمان

-

zamek +

‫قلعه

-

katedra +

‫کلیسای جامع

-

kolumna +

‫ستون

-

plac budowy +

‫سایت ساختمان

-

kopuła +

‫گنبد

-

fasada +

‫نمای خارجی

-

stadion piłkarski +

‫استادیوم فوتبال

-

twierdza +

‫برج

-

fronton +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

brama +

‫دروازه

-

dom szachulcowy/ "pruski mur" +

‫خانه نیمه الوار

-

latarnia morska +

‫فانوس دریایی

-

monument +

‫بنای تاریخی

-

meczet +

‫مسجد

-

obelisk +

‫ابلیسک

-

biurowiec +

‫ساختمان اداری

-

dach +

‫سقف

-

ruiny +

‫خرابه

-

rusztowanie +

‫داربست

-

wieżowiec +

‫آسمان خراش

-

most wiszący +

‫پل معلّق

-

płytki +

‫کاشی

-
architektura
‫معماری

-
arena
‫سالن سرپوشیده

-
stodoła
‫انبار کاه

-
barok
‫باروک

-
blok budowlany
‫بلوک

-
dom murowany
‫خانه آجری

-
most
‫پل

-
budynek
‫ساختمان

-
zamek
‫قلعه

-
katedra
‫کلیسای جامع

-
kolumna
‫ستون

-
plac budowy
‫سایت ساختمان

-
kopuła
‫گنبد

-
fasada
‫نمای خارجی

-
stadion piłkarski
‫استادیوم فوتبال

-
twierdza
‫برج

-
fronton
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
brama
‫دروازه

-
dom szachulcowy/ "pruski mur"
‫خانه نیمه الوار

-
latarnia morska
‫فانوس دریایی

-
monument
‫بنای تاریخی

-
meczet
‫مسجد

-
obelisk
‫ابلیسک

-
biurowiec
‫ساختمان اداری

-
dach
‫سقف

-
ruiny
‫خرابه

-
rusztowanie
‫داربست

-
wieżowiec
‫آسمان خراش

-
most wiszący
‫پل معلّق

-
płytki
‫کاشی