‫ابزار     
Ferramentas

-

a âncora +

‫لنگر

-

a bigorna +

‫سندان

-

a lâmina +

‫تیغه

-

a tábua +

‫تخته

-

o parafuso +

‫پیچ

-

o abridor de garrafas +

‫در بازکن

-

a vassoura +

‫جارو

-

a escova +

‫بُرس

-

o balde +

‫سطل

-

a serra circular +

‫ارّه برقی

-

o abridor de latas +

‫در بازکن

-

a cadeia +

‫زنجیر

-

a motosserra +

‫اره برقی

-

o cinzel +

‫اسکنه

-

a lâmina de serra circular +

‫تیغ ارّه

-

o berbequim +

‫دریل

-

a pá de lixo +

‫خاک انداز

-

a mangueira de jardim +

‫شلنگ

-

o ralador +

‫چوب ‌ساب

-

o martelo +

‫چکش

-

a dobradiça +

‫لولا

-

o gancho +

‫قلاب

-

a escada +

‫نردبان

-

a balança de cartas +

‫ترازو

-

o íman +

‫آهن ربا

-

a argamassa +

‫بیلچه

-

o prego +

‫میخ

-

a agulha +

‫سوزن

-

a rede +

‫شبکه

-

a porca +

‫مهره

-

a espátula +

‫کاردک

-

a palete +

‫ماله

-

o forcado +

‫دوشاخه

-

a plaina +

‫رنده نجاری

-

o alicate +

‫انبردست

-

a carreta manual +

‫چرخ دستی

-

o ancinho +

‫شن کش

-

a reparação +

‫تعمیر

-

a corda +

‫طناب

-

a régua +

‫خط کش

-

a serra +

‫ارّه

-

a tesoura +

‫قیچی

-

o parafuso +

‫پیچ

-

a chave de fendas +

‫پیچ گوشتی

-

a linha de costura +

‫نخ

-

a pá +

‫بیل

-

a roda de fiar +

‫چرخ نخ ریسی

-

a mola em espiral +

‫فنر

-

o carretel +

‫قرقره

-

o cabo de aço +

‫کابل فولادی

-

a fita +

‫نوار چسب

-

a rosca +

‫رزوه

-

a ferramenta +

‫ابزار

-

a caixa de ferramentas +

‫جعبه ابزار

-

a colher de pedreiro +

‫بیلچه

-

a pinça +

‫موچین

-

o torno +

‫گیره

-

o equipamento de soldadura +

‫وسیله جوشکاری

-

o carrinho de mão +

‫فرقان

-

o fio elétrico +

‫سیم

-

as lascas de madeira +

‫تراشه چوب

-

a chave de aperto +

‫آچار

-
a âncora
‫لنگر

-
a bigorna
‫سندان

-
a lâmina
‫تیغه

-
a tábua
‫تخته

-
o parafuso
‫پیچ

-
o abridor de garrafas
‫در بازکن

-
a vassoura
‫جارو

-
a escova
‫بُرس

-
o balde
‫سطل

-
a serra circular
‫ارّه برقی

-
o abridor de latas
‫در بازکن

-
a cadeia
‫زنجیر

-
a motosserra
‫اره برقی

-
o cinzel
‫اسکنه

-
a lâmina de serra circular
‫تیغ ارّه

-
o berbequim
‫دریل

-
a pá de lixo
‫خاک انداز

-
a mangueira de jardim
‫شلنگ

-
o ralador
‫چوب ‌ساب

-
o martelo
‫چکش

-
a dobradiça
‫لولا

-
o gancho
‫قلاب

-
a escada
‫نردبان

-
a balança de cartas
‫ترازو

-
o íman
‫آهن ربا

-
a argamassa
‫بیلچه

-
o prego
‫میخ

-
a agulha
‫سوزن

-
a rede
‫شبکه

-
a porca
‫مهره

-
a espátula
‫کاردک

-
a palete
‫ماله

-
o forcado
‫دوشاخه

-
a plaina
‫رنده نجاری

-
o alicate
‫انبردست

-
a carreta manual
‫چرخ دستی

-
o ancinho
‫شن کش

-
a reparação
‫تعمیر

-
a corda
‫طناب

-
a régua
‫خط کش

-
a serra
‫ارّه

-
a tesoura
‫قیچی

-
o parafuso
‫پیچ

-
a chave de fendas
‫پیچ گوشتی

-
a linha de costura
‫نخ

-
a pá
‫بیل

-
a roda de fiar
‫چرخ نخ ریسی

-
a mola em espiral
‫فنر

-
o carretel
‫قرقره

-
o cabo de aço
‫کابل فولادی

-
a fita
‫نوار چسب

-
a rosca
‫رزوه

-
a ferramenta
‫ابزار

-
a caixa de ferramentas
‫جعبه ابزار

-
a colher de pedreiro
‫بیلچه

-
a pinça
‫موچین

-
o torno
‫گیره

-
o equipamento de soldadura
‫وسیله جوشکاری

-
o carrinho de mão
‫فرقان

-
o fio elétrico
‫سیم

-
as lascas de madeira
‫تراشه چوب

-
a chave de aperto
‫آچار