‫نظامی     
Militar

-

o porta-aviões +

‫ناو هواپیمابر

-

a munição +

‫مهمات

-

a armadura +

‫زره پوش

-

o exército +

‫ارتش

-

a detenção +

‫دستگیری

-

a bomba atómica +

‫بمب اتمی

-

o ataque +

‫حمله

-

o arame farpado +

‫سیم خاردار

-

a explosão +

‫انفجار

-

a bomba +

‫بمب

-

o canhão +

‫توپ

-

o cartucho +

‫فشنگ

-

o brasão de armas +

‫نشان

-

a defesa +

‫دفاع

-

a destruição +

‫تخریب

-

a luta +

‫جنگ

-

o caça-bombardeiro +

‫جنگنده بمب افکن

-

a máscara de gás +

‫ماسک ضد گاز

-

o guarda +

‫نگهبان

-

a granada de mão +

‫نارنجک

-

as algemas +

‫دستبند

-

o capacete +

‫کلاه خود

-

a marcha +

‫قدم رو

-

a medalha +

‫مدال

-

o exército +

‫نظامی

-

a marinha +

‫نیروی دریایی

-

a paz +

‫صلح

-

o piloto +

‫خلبان

-

a pistola +

‫هفت تیر

-

o revólver +

‫هفت تیر

-

a espingarda +

‫تفنگ

-

o foguete +

‫موشک

-

o atirador +

‫تیرانداز

-

o tiro +

‫گلوله

-

o soldado +

‫سرباز

-

o submarino +

‫زیر دریایی

-

a vigilância +

‫نظارت

-

a espada +

‫شمشیر

-

o tanque +

‫تانک

-

o uniforme +

‫لباس یک شکل

-

a vitória +

‫پیروزی

-

o vencedor +

‫برنده

-
o porta-aviões
‫ناو هواپیمابر

-
a munição
‫مهمات

-
a armadura
‫زره پوش

-
o exército
‫ارتش

-
a detenção
‫دستگیری

-
a bomba atómica
‫بمب اتمی

-
o ataque
‫حمله

-
o arame farpado
‫سیم خاردار

-
a explosão
‫انفجار

-
a bomba
‫بمب

-
o canhão
‫توپ

-
o cartucho
‫فشنگ

-
o brasão de armas
‫نشان

-
a defesa
‫دفاع

-
a destruição
‫تخریب

-
a luta
‫جنگ

-
o caça-bombardeiro
‫جنگنده بمب افکن

-
a máscara de gás
‫ماسک ضد گاز

-
o guarda
‫نگهبان

-
a granada de mão
‫نارنجک

-
as algemas
‫دستبند

-
o capacete
‫کلاه خود

-
a marcha
‫قدم رو

-
a medalha
‫مدال

-
o exército
‫نظامی

-
a marinha
‫نیروی دریایی

-
a paz
‫صلح

-
o piloto
‫خلبان

-
a pistola
‫هفت تیر

-
o revólver
‫هفت تیر

-
a espingarda
‫تفنگ

-
o foguete
‫موشک

-
o atirador
‫تیرانداز

-
o tiro
‫گلوله

-
o soldado
‫سرباز

-
o submarino
‫زیر دریایی

-
a vigilância
‫نظارت

-
a espada
‫شمشیر

-
o tanque
‫تانک

-
o uniforme
‫لباس یک شکل

-
a vitória
‫پیروزی

-
o vencedor
‫برنده