‫حیوانات     
Animais

-

o pastor alemão +

‫سگ

-

o animal +

‫حیوان

-

o bico +

‫منقار

-

o castor +

‫سگ آبی

-

a mordedura +

‫نیش

-

o javali +

‫گراز

-

a gaiola +

‫قفس

-

o bezerro +

‫گوساله

-

o gato +

‫گربه

-

o pintainho +

‫جوجه

-

o frango +

‫مرغ

-

o veado +

‫آهو

-

o cão +

‫سگ

-

o golfinho +

‫دلفین

-

o pato +

‫اردک

-

a águia +

‫عقاب

-

a pena +

‫پَر

-

o flamingo +

‫فلامینگو

-

o potro +

‫کره اسب

-

o alimento +

‫غذای حیوانات

-

a raposa +

‫روباه

-

a cabra +

‫بز

-

o ganso +

‫غاز

-

a lebre +

‫خرگوش

-

a galinha +

‫مرغ

-

a garça +

‫حواصیل

-

o chifre +

‫شاخ

-

a ferradura +

‫نعل اسب

-

o cordeiro +

‫برّه

-

a trela +

‫افسار

-

a lagosta +

‫خرچنگ

-

o amor pelos animais +

‫عشق به حیوانات

-

o macaco +

‫میمون

-

o açaime +

‫پوزه

-

o ninho +

‫لانه

-

a coruja +

‫جغد

-

o papagaio +

‫طوطی

-

o pavão +

‫طاووس

-

o pelicano +

‫پلیکان

-

o pinguim +

‫پنگوئن

-

o animal de estimação +

‫حیوان خانگی

-

o pombo +

‫کبوتر

-

o coelho +

‫خرگوش

-

o galo +

‫خروس

-

o leão-marinho +

‫خوک دریایی

-

a gaivota +

‫مرغ دریایی

-

a foca +

‫خوک آبی

-

a ovelha +

‫گوسفند

-

a cobra +

‫مار

-

a cegonha +

‫لک لک

-

o cisne +

‫قو

-

a truta +

‫ماهی قزل آلا

-

o peru +

‫بوقلمون

-

a tartaruga +

‫لاک پشت

-

o abutre +

‫کرکس

-

o lobo +

‫گرگ

-
o pastor alemão
‫سگ

-
o animal
‫حیوان

-
o bico
‫منقار

-
o castor
‫سگ آبی

-
a mordedura
‫نیش

-
o javali
‫گراز

-
a gaiola
‫قفس

-
o bezerro
‫گوساله

-
o gato
‫گربه

-
o pintainho
‫جوجه

-
o frango
‫مرغ

-
o veado
‫آهو

-
o cão
‫سگ

-
o golfinho
‫دلفین

-
o pato
‫اردک

-
a águia
‫عقاب

-
a pena
‫پَر

-
o flamingo
‫فلامینگو

-
o potro
‫کره اسب

-
o alimento
‫غذای حیوانات

-
a raposa
‫روباه

-
a cabra
‫بز

-
o ganso
‫غاز

-
a lebre
‫خرگوش

-
a galinha
‫مرغ

-
a garça
‫حواصیل

-
o chifre
‫شاخ

-
a ferradura
‫نعل اسب

-
o cordeiro
‫برّه

-
a trela
‫افسار

-
a lagosta
‫خرچنگ

-
o amor pelos animais
‫عشق به حیوانات

-
o macaco
‫میمون

-
o açaime
‫پوزه

-
o ninho
‫لانه

-
a coruja
‫جغد

-
o papagaio
‫طوطی

-
o pavão
‫طاووس

-
o pelicano
‫پلیکان

-
o pinguim
‫پنگوئن

-
o animal de estimação
‫حیوان خانگی

-
o pombo
‫کبوتر

-
o coelho
‫خرگوش

-
o galo
‫خروس

-
o leão-marinho
‫خوک دریایی

-
a gaivota
‫مرغ دریایی

-
a foca
‫خوک آبی

-
a ovelha
‫گوسفند

-
a cobra
‫مار

-
a cegonha
‫لک لک

-
o cisne
‫قو

-
a truta
‫ماهی قزل آلا

-
o peru
‫بوقلمون

-
a tartaruga
‫لاک پشت

-
o abutre
‫کرکس

-
o lobo
‫گرگ