‫مشاغل     
Profissões

-

o arquiteto +

‫معمار

-

o astronauta +

‫فضانورد

-

o barbeiro +

‫آرایشگر

-

o ferreiro +

‫آهنگر

-

o pugilista +

‫بوکسور

-

o toureiro +

‫گاوباز

-

o burocrata +

‫بوروکرات

-

a viagem de negócios +

‫سفر کاری

-

o empresário +

‫تاجر

-

o açougueiro +

‫قصّاب

-

o mecânico de automóveis +

‫مکانیک

-

o zelador +

‫سرایدار

-

a empregada doméstica +

‫نظافت چی

-

o palhaço +

‫دلقک

-

o colega +

‫همکار

-

o maestro +

‫رهبر ارکستر

-

o cozinheiro +

‫آشپز

-

o vaqueiro +

‫کابوی

-

o dentista +

‫دندانپزشک

-

o detetive +

‫کارآگاه

-

o mergulhador +

‫غوّاص

-

o médico +

‫پزشک

-

o doutor +

‫دکتر

-

o eletricista +

‫برق کار

-

a estudante +

‫دانش آموز

-

o bombeiro +

‫آتش نشان

-

o pescador +

‫ماهی گیر

-

o jogador de futebol +

‫فوتبالیست

-

o gângster +

‫اوباش

-

o jardineiro +

‫باغبان

-

o golfista +

‫گلف باز

-

o guitarrista +

‫گیتاریست

-

o caçador +

‫شکارچی

-

o decorador +

‫طراح داخلی

-

o juiz +

‫قاضی

-

o canoísta +

‫کایاک ران

-

o mágico +

‫شعبده باز

-

o estudante +

‫دانش آموز

-

o maratonista +

‫دونده ماراتن

-

o músico +

‫نوازنده

-

a freira +

‫راهبه

-

a profissão +

‫حرفه

-

o oftalmologista +

‫چشم پزشک

-

o oculista +

‫چشم پزشک

-

o pintor +

‫نقّاش

-

o ardina +

‫روزنامه فروش

-

o fotógrafo +

‫عکّاس

-

o pirata +

‫دزد دریایی

-

o canalizador +

‫لوله کش

-

o polícia +

‫پلیس

-

o porteiro +

‫باربر

-

o prisioneiro +

‫زندانی

-

a secretária +

‫منشی

-

o espião +

‫جاسوس

-

o cirurgião +

‫جرّاح

-

a professora +

‫معلّم

-

o ladrão +

‫دزد

-

o motorista de camião +

‫راننده کامیون

-

o desemprego +

‫بیکاری

-

a empregada de mesa +

‫گارسون

-

o limpador de janelas +

‫نظافت چی پنجره

-

o trabalho +

‫کار

-

o trabalhador +

‫کارگر

-
o arquiteto
‫معمار

-
o astronauta
‫فضانورد

-
o barbeiro
‫آرایشگر

-
o ferreiro
‫آهنگر

-
o pugilista
‫بوکسور

-
o toureiro
‫گاوباز

-
o burocrata
‫بوروکرات

-
a viagem de negócios
‫سفر کاری

-
o empresário
‫تاجر

-
o açougueiro
‫قصّاب

-
o mecânico de automóveis
‫مکانیک

-
o zelador
‫سرایدار

-
a empregada doméstica
‫نظافت چی

-
o palhaço
‫دلقک

-
o colega
‫همکار

-
o maestro
‫رهبر ارکستر

-
o cozinheiro
‫آشپز

-
o vaqueiro
‫کابوی

-
o dentista
‫دندانپزشک

-
o detetive
‫کارآگاه

-
o mergulhador
‫غوّاص

-
o médico
‫پزشک

-
o doutor
‫دکتر

-
o eletricista
‫برق کار

-
a estudante
‫دانش آموز

-
o bombeiro
‫آتش نشان

-
o pescador
‫ماهی گیر

-
o jogador de futebol
‫فوتبالیست

-
o gângster
‫اوباش

-
o jardineiro
‫باغبان

-
o golfista
‫گلف باز

-
o guitarrista
‫گیتاریست

-
o caçador
‫شکارچی

-
o decorador
‫طراح داخلی

-
o juiz
‫قاضی

-
o canoísta
‫کایاک ران

-
o mágico
‫شعبده باز

-
o estudante
‫دانش آموز

-
o maratonista
‫دونده ماراتن

-
o músico
‫نوازنده

-
a freira
‫راهبه

-
a profissão
‫حرفه

-
o oftalmologista
‫چشم پزشک

-
o oculista
‫چشم پزشک

-
o pintor
‫نقّاش

-
o ardina
‫روزنامه فروش

-
o fotógrafo
‫عکّاس

-
o pirata
‫دزد دریایی

-
o canalizador
‫لوله کش

-
o polícia
‫پلیس

-
o porteiro
‫باربر

-
o prisioneiro
‫زندانی

-
a secretária
‫منشی

-
o espião
‫جاسوس

-
o cirurgião
‫جرّاح

-
a professora
‫معلّم

-
o ladrão
‫دزد

-
o motorista de camião
‫راننده کامیون

-
o desemprego
‫بیکاری

-
a empregada de mesa
‫گارسون

-
o limpador de janelas
‫نظافت چی پنجره

-
o trabalho
‫کار

-
o trabalhador
‫کارگر