‫مبل     
Mobiliário

-

a poltrona

‫صندلی راحتی

-

a cama

‫تخت

-

a roupa de cama

‫روتختی

-

a estante

‫قفسه کتاب

-

a carpete

‫فرش

-

a cadeira

‫صندلی

-

a cómoda

‫کُمُد

-

o berço

‫گهواره

-

o armário

‫کُمُد

-

a cortina

‫پرده

-

a cortina

‫پرده

-

a mesa

‫میز

-

a ventoinha

‫پنکه

-

o tapete

‫حصیر

-

o parque

‫تخت نرده دار

-

a cadeira de balanço

‫صندلی گهواره ای

-

o cofre

‫گاو صنوق

-

o assento

‫صندلی

-

a prateleira

‫قفسه

-

a mesa lateral

‫میز عسلی

-

o sofá

‫کاناپه

-

o banco alto

‫صندلی

-

a mesa

‫میز

-

o candeeiro de mesa

‫چراغ رومیزی

-

o cesto dos papéis

‫سبد کاغذ باطله

-
a poltrona
‫صندلی راحتی

-
a cama
‫تخت

-
a roupa de cama
‫روتختی

-
a estante
‫قفسه کتاب

-
a carpete
‫فرش

-
a cadeira
‫صندلی

-
a cómoda
‫کُمُد

-
o berço
‫گهواره

-
o armário
‫کُمُد

-
a cortina
‫پرده

-
a cortina
‫پرده

-
a mesa
‫میز

-
a ventoinha
‫پنکه

-
o tapete
‫حصیر

-
o parque
‫تخت نرده دار

-
a cadeira de balanço
‫صندلی گهواره ای

-
o cofre
‫گاو صنوق

-
o assento
‫صندلی

-
a prateleira
‫قفسه

-
a mesa lateral
‫میز عسلی

-
o sofá
‫کاناپه

-
o banco alto
‫صندلی

-
a mesa
‫میز

-
o candeeiro de mesa
‫چراغ رومیزی

-
o cesto dos papéis
‫سبد کاغذ باطله