‫دین     
Religião

-

a páscoa +

‫عید پاک

-

o ovo de páscoa +

‫تخم مرغ عید پاک

-

o anjo +

‫فرشته

-

o sino +

‫ناقوس

-

a bíblia +

‫کتاب مقدس

-

o bispo +

‫اسقف

-

a bênção +

‫برکت

-

o budismo +

‫بودیسم

-

o cristianismo +

‫مسیحیت

-

o presente de natal +

‫هدیه کریسمس

-

a árvore de natal +

‫درخت کریسمس

-

a igreja +

‫کلیسا

-

o caixão +

‫تابوت

-

a criação +

‫خلقت

-

o crucifixo +

‫صلیب عیسی

-

o diabo +

‫شیطان

-

o deus +

‫خدا

-

o hinduísmo +

‫آیین هندو

-

o islão +

‫اسلام

-

o judaísmo +

‫یهودیت

-

a meditação +

‫مراقبه

-

a múmia +

‫مومیایی

-

o muçulmano +

‫مسلمان

-

o papa +

‫پاپ

-

a oração +

‫نماز

-

o sacerdote +

‫کشیش

-

a religião +

‫دین

-

o serviço religioso +

‫مراسم مذهبی

-

a sinagoga +

‫کنیسه

-

o templo +

‫معبد

-

o túmulo +

‫مقبره

-
a páscoa
‫عید پاک

-
o ovo de páscoa
‫تخم مرغ عید پاک

-
o anjo
‫فرشته

-
o sino
‫ناقوس

-
a bíblia
‫کتاب مقدس

-
o bispo
‫اسقف

-
a bênção
‫برکت

-
o budismo
‫بودیسم

-
o cristianismo
‫مسیحیت

-
o presente de natal
‫هدیه کریسمس

-
a árvore de natal
‫درخت کریسمس

-
a igreja
‫کلیسا

-
o caixão
‫تابوت

-
a criação
‫خلقت

-
o crucifixo
‫صلیب عیسی

-
o diabo
‫شیطان

-
o deus
‫خدا

-
o hinduísmo
‫آیین هندو

-
o islão
‫اسلام

-
o judaísmo
‫یهودیت

-
a meditação
‫مراقبه

-
a múmia
‫مومیایی

-
o muçulmano
‫مسلمان

-
o papa
‫پاپ

-
a oração
‫نماز

-
o sacerdote
‫کشیش

-
a religião
‫دین

-
o serviço religioso
‫مراسم مذهبی

-
a sinagoga
‫کنیسه

-
o templo
‫معبد

-
o túmulo
‫مقبره