‫سلامت     
Saúde

-

a ambulância +

‫آمبولانس

-

o curativo +

‫پانسمان

-

o nascimento +

‫تولّد

-

a pressão sanguínea +

‫فشار خون

-

a higiene pessoal +

‫بهداشت بدن

-

o resfriado +

‫التهاب بینی

-

o creme +

‫کِرِم

-

a muleta +

‫عصا

-

o exame +

‫معاینه

-

o esgotamento +

‫خستگی

-

a máscara facial +

‫ماسک صورت

-

a caixa de primeiros socorros +

‫جعبه کمک های اولیه

-

a cura +

‫شفا

-

a saúde +

‫سلامت

-

o aparelho auditivo +

‫سمعک

-

o hospital +

‫بیمارستان

-

a injeção +

‫تزریق

-

a lesão +

‫جراحت

-

a maquilhagem +

‫آرایش

-

a massagem +

‫ماساژ

-

a medicina +

‫پزشکی

-

o medicamento +

‫دارو

-

o almofariz +

‫هاون

-

o protetor bucal +

‫دهانه

-

o corta-unhas +

‫ناخن گیر

-

a obesidade +

‫اضافه وزن

-

a operação +

‫عمل جراحی

-

a dor +

‫درد

-

o perfume +

‫عطر

-

a grageia +

‫قرص

-

a gravidez +

‫بارداری

-

a lâmina de barbear +

‫ریش تراش

-

o barbear +

‫تراش ریش

-

o pincel de barba +

‫فرچه

-

o sono +

‫خواب

-

o fumador +

‫سیگاری

-

a proibição de fumar +

‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-

o protetor solar +

‫کرم ضد آفتاب

-

o cotonete +

‫پنبه گوش پاک کن

-

a escova de dentes +

‫مسواک

-

a pasta de dentes +

‫خمیر دندان

-

o palito +

‫خلال دندان

-

a vítima +

‫قربانی

-

a balança +

‫ترازو

-

a cadeira de rodas +

‫صندلی چرخدار

-
a ambulância
‫آمبولانس

-
o curativo
‫پانسمان

-
o nascimento
‫تولّد

-
a pressão sanguínea
‫فشار خون

-
a higiene pessoal
‫بهداشت بدن

-
o resfriado
‫التهاب بینی

-
o creme
‫کِرِم

-
a muleta
‫عصا

-
o exame
‫معاینه

-
o esgotamento
‫خستگی

-
a máscara facial
‫ماسک صورت

-
a caixa de primeiros socorros
‫جعبه کمک های اولیه

-
a cura
‫شفا

-
a saúde
‫سلامت

-
o aparelho auditivo
‫سمعک

-
o hospital
‫بیمارستان

-
a injeção
‫تزریق

-
a lesão
‫جراحت

-
a maquilhagem
‫آرایش

-
a massagem
‫ماساژ

-
a medicina
‫پزشکی

-
o medicamento
‫دارو

-
o almofariz
‫هاون

-
o protetor bucal
‫دهانه

-
o corta-unhas
‫ناخن گیر

-
a obesidade
‫اضافه وزن

-
a operação
‫عمل جراحی

-
a dor
‫درد

-
o perfume
‫عطر

-
a grageia
‫قرص

-
a gravidez
‫بارداری

-
a lâmina de barbear
‫ریش تراش

-
o barbear
‫تراش ریش

-
o pincel de barba
‫فرچه

-
o sono
‫خواب

-
o fumador
‫سیگاری

-
a proibição de fumar
‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-
o protetor solar
‫کرم ضد آفتاب

-
o cotonete
‫پنبه گوش پاک کن

-
a escova de dentes
‫مسواک

-
a pasta de dentes
‫خمیر دندان

-
o palito
‫خلال دندان

-
a vítima
‫قربانی

-
a balança
‫ترازو

-
a cadeira de rodas
‫صندلی چرخدار