‫اتومبیل     
Carro

-

o filtro de ar +

‫فیلتر هوا

-

a avaria +

‫خرابی

-

o campista +

‫ماشین کاروان

-

a bateria de automóvel +

‫باتری اتومبیل

-

o assento de criança +

‫صندلی بچّه

-

o dano +

‫آسیب

-

o diesel +

‫دیزل

-

o tubo de escape +

‫لوله اگزوز

-

o pneu furado +

‫لاستیک پنچر

-

o posto de gasolina +

‫پمپ بنزین

-

o farol +

‫چراغ

-

o capô +

‫کاپوت ماشین

-

o macaco hidráulico +

‫جک

-

o bidão +

‫قوطی ذخیره

-

o ferro-velho +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

a parte traseira +

‫عقب

-

a luz traseira +

‫نور عقب

-

o espelho retrovisor +

‫آینه عقب

-

o passeio +

‫نقل

-

o aro +

‫رینگ ماشین

-

a vela de ignição +

‫شمع ماشین

-

o tacómetro +

‫سرعت سنج

-

o bilhete +

‫جریمه

-

o pneu +

‫لاستیک

-

o serviço de reboque +

‫مکانیک سیار

-

o carro de coleção +

‫اتومبیل قدیمی

-

a roda +

‫چرخ

-
o filtro de ar
‫فیلتر هوا

-
a avaria
‫خرابی

-
o campista
‫ماشین کاروان

-
a bateria de automóvel
‫باتری اتومبیل

-
o assento de criança
‫صندلی بچّه

-
o dano
‫آسیب

-
o diesel
‫دیزل

-
o tubo de escape
‫لوله اگزوز

-
o pneu furado
‫لاستیک پنچر

-
o posto de gasolina
‫پمپ بنزین

-
o farol
‫چراغ

-
o capô
‫کاپوت ماشین

-
o macaco hidráulico
‫جک

-
o bidão
‫قوطی ذخیره

-
o ferro-velho
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
a parte traseira
‫عقب

-
a luz traseira
‫نور عقب

-
o espelho retrovisor
‫آینه عقب

-
o passeio
‫نقل

-
o aro
‫رینگ ماشین

-
a vela de ignição
‫شمع ماشین

-
o tacómetro
‫سرعت سنج

-
o bilhete
‫جریمه

-
o pneu
‫لاستیک

-
o serviço de reboque
‫مکانیک سیار

-
o carro de coleção
‫اتومبیل قدیمی

-
a roda
‫چرخ