‫هنر     
Artes

-

o aplauso +

‫تشویق

-

a arte +

‫هنر

-

a reverência +

‫تعظیم

-

o pincel +

‫قلم‌مو

-

o livro para colorir +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

a dançarina +

‫رقصنده

-

o desenho +

‫طراحی

-

a galeria +

‫گالری

-

a janela de vidro +

‫پنجره شیشه ای

-

o grafíti +

‫نوشته دیواری

-

o artesanato +

‫صنایع دستی

-

o mosaico +

‫موزاییک

-

o mural +

‫نقاشی دیواری

-

o museu +

‫موزه

-

o desempenho +

‫به صحنه بردن

-

o desenho +

‫تصویر

-

o poema +

‫شعر

-

a escultura +

‫مجسّمه

-

a música +

‫آهنگ

-

a estátua +

‫مجسّمه

-

a aguarela +

‫آبرنگ

-
o aplauso
‫تشویق

-
a arte
‫هنر

-
a reverência
‫تعظیم

-
o pincel
‫قلم‌مو

-
o livro para colorir
‫کتاب رنگ آمیزی

-
a dançarina
‫رقصنده

-
o desenho
‫طراحی

-
a galeria
‫گالری

-
a janela de vidro
‫پنجره شیشه ای

-
o grafíti
‫نوشته دیواری

-
o artesanato
‫صنایع دستی

-
o mosaico
‫موزاییک

-
o mural
‫نقاشی دیواری

-
o museu
‫موزه

-
o desempenho
‫به صحنه بردن

-
o desenho
‫تصویر

-
o poema
‫شعر

-
a escultura
‫مجسّمه

-
a música
‫آهنگ

-
a estátua
‫مجسّمه

-
a aguarela
‫آبرنگ