‫هوا     
Meteorologia

-

o barómetro +

‫هواسنج

-

a nuvem +

‫ابر

-

o frio +

‫سرما

-

o crescente +

‫هلال

-

a escuridão +

‫تاریکی

-

a seca +

‫خشکسالی

-

a terra +

‫زمین

-

o nevoeiro +

‫مِه

-

a geada +

‫یخبندان

-

o pavimento gelado +

‫یخبندان

-

o calor +

‫گرما

-

o furacão +

‫گردباد

-

o sincelo +

‫قندیل

-

o raio +

‫صاعقه

-

o meteoro +

‫شهاب سنگ

-

a lua +

‫ماه

-

o arco-íris +

‫رنگین کمان

-

a gota de chuva +

‫قطره باران

-

a neve +

‫برف

-

o floco de neve +

‫دانه برف

-

o boneco de neve +

‫آدم برفی

-

a estrela +

‫ستاره

-

a tempestade +

‫طوفان

-

o aumento da tempestade +

‫طوفان

-

o sol +

‫خورشید

-

o raio de sol +

‫پرتو افتاب

-

o pôr-do-sol +

‫پستاب

-

o termómetro +

‫دماسنج

-

a tempestade +

‫رعد و برق

-

o crepúsculo +

‫شفق

-

o tempo +

‫آب و هوا

-

o pavimento molhado +

‫رطوبت

-

o vento +

‫باد

-
o barómetro
‫هواسنج

-
a nuvem
‫ابر

-
o frio
‫سرما

-
o crescente
‫هلال

-
a escuridão
‫تاریکی

-
a seca
‫خشکسالی

-
a terra
‫زمین

-
o nevoeiro
‫مِه

-
a geada
‫یخبندان

-
o pavimento gelado
‫یخبندان

-
o calor
‫گرما

-
o furacão
‫گردباد

-
o sincelo
‫قندیل

-
o raio
‫صاعقه

-
o meteoro
‫شهاب سنگ

-
a lua
‫ماه

-
o arco-íris
‫رنگین کمان

-
a gota de chuva
‫قطره باران

-
a neve
‫برف

-
o floco de neve
‫دانه برف

-
o boneco de neve
‫آدم برفی

-
a estrela
‫ستاره

-
a tempestade
‫طوفان

-
o aumento da tempestade
‫طوفان

-
o sol
‫خورشید

-
o raio de sol
‫پرتو افتاب

-
o pôr-do-sol
‫پستاب

-
o termómetro
‫دماسنج

-
a tempestade
‫رعد و برق

-
o crepúsculo
‫شفق

-
o tempo
‫آب و هوا

-
o pavimento molhado
‫رطوبت

-
o vento
‫باد