‫خرید     
Compras

-

a padaria +

‫نانوایی

-

o código de barras +

‫بارکُد

-

a livraria +

‫کتابفروشی

-

o café +

‫کافه

-

a farmácia +

‫داروخانه

-

a lavandaria +

‫خشک شویی

-

a florista +

‫گل فروشی

-

o presente +

‫هدیه

-

o mercado +

‫بازار

-

o mercado municipal +

‫مرکز خرید

-

o quiosque +

‫دکه روزنامه فروشی

-

a farmácia +

‫داروخانه

-

os correios +

‫اداره پست

-

a cerâmica +

‫سفالگری

-

o saldo +

‫فروش

-

a loja +

‫فروشگاه

-

o fazer compras +

‫خرید

-

o saco de compras +

‫کیسه خرید

-

a cesta de compras +

‫سبد خرید

-

o carrinho de compras +

‫چرخ خرید

-

o ir às compras +

‫تور خرید

-
a padaria
‫نانوایی

-
o código de barras
‫بارکُد

-
a livraria
‫کتابفروشی

-
o café
‫کافه

-
a farmácia
‫داروخانه

-
a lavandaria
‫خشک شویی

-
a florista
‫گل فروشی

-
o presente
‫هدیه

-
o mercado
‫بازار

-
o mercado municipal
‫مرکز خرید

-
o quiosque
‫دکه روزنامه فروشی

-
a farmácia
‫داروخانه

-
os correios
‫اداره پست

-
a cerâmica
‫سفالگری

-
o saldo
‫فروش

-
a loja
‫فروشگاه

-
o fazer compras
‫خرید

-
o saco de compras
‫کیسه خرید

-
a cesta de compras
‫سبد خرید

-
o carrinho de compras
‫چرخ خرید

-
o ir às compras
‫تور خرید