‫معماری     
Arquitetura

-

a arquitetura +

‫معماری

-

a arena +

‫سالن سرپوشیده

-

o celeiro +

‫انبار کاه

-

o barroco +

‫باروک

-

o bloco +

‫بلوک

-

a casa de tijolo +

‫خانه آجری

-

a ponte +

‫پل

-

o edifício +

‫ساختمان

-

o castelo +

‫قلعه

-

a catedral +

‫کلیسای جامع

-

a coluna +

‫ستون

-

o local de construção +

‫سایت ساختمان

-

a cúpula +

‫گنبد

-

a fachada +

‫نمای خارجی

-

o estádio de futebol +

‫استادیوم فوتبال

-

o forte +

‫برج

-

a empena +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

o portão +

‫دروازه

-

a casa em enxaimel +

‫خانه نیمه الوار

-

o farol +

‫فانوس دریایی

-

o monumento +

‫بنای تاریخی

-

a mesquita +

‫مسجد

-

o obelisco +

‫ابلیسک

-

o edifício de escritórios +

‫ساختمان اداری

-

o telhado +

‫سقف

-

a ruína +

‫خرابه

-

o andaime +

‫داربست

-

o arranha-céus +

‫آسمان خراش

-

a ponte suspensa +

‫پل معلّق

-

o azulejo +

‫کاشی

-
a arquitetura
‫معماری

-
a arena
‫سالن سرپوشیده

-
o celeiro
‫انبار کاه

-
o barroco
‫باروک

-
o bloco
‫بلوک

-
a casa de tijolo
‫خانه آجری

-
a ponte
‫پل

-
o edifício
‫ساختمان

-
o castelo
‫قلعه

-
a catedral
‫کلیسای جامع

-
a coluna
‫ستون

-
o local de construção
‫سایت ساختمان

-
a cúpula
‫گنبد

-
a fachada
‫نمای خارجی

-
o estádio de futebol
‫استادیوم فوتبال

-
o forte
‫برج

-
a empena
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
o portão
‫دروازه

-
a casa em enxaimel
‫خانه نیمه الوار

-
o farol
‫فانوس دریایی

-
o monumento
‫بنای تاریخی

-
a mesquita
‫مسجد

-
o obelisco
‫ابلیسک

-
o edifício de escritórios
‫ساختمان اداری

-
o telhado
‫سقف

-
a ruína
‫خرابه

-
o andaime
‫داربست

-
o arranha-céus
‫آسمان خراش

-
a ponte suspensa
‫پل معلّق

-
o azulejo
‫کاشی