‫دفتر کار     
Escritório

-

a esferográfica +

‫خودکار

-

a pausa +

‫زنگ تفریح

-

a maleta +

‫کیف

-

o lápis de cor +

‫مداد رنگی

-

a conferência +

‫کنفرانس

-

a sala de conferências +

‫اتاق کنفرانس

-

a cópia +

‫کپی

-

o ficheiro +

‫دفتر تلفن

-

o arquivador +

‫پرونده

-

o armário de arquivo +

‫قفسه پرونده

-

a caneta de tinta permanente +

‫خودنویس

-

a bandeja para cartas +

‫سبد نامه

-

o marcador +

‫ماژیک

-

o livro de apontamentos +

‫دفتر

-

o bloco de notas +

‫دفترچه یادداشت

-

o escritório +

‫دفتر کار

-

a cadeira de escritório +

‫صندلی

-

as horas extraordinárias +

‫اضافه کاری

-

o clipe para papel +

‫گیره کاغذ

-

o lápis +

‫مداد

-

o furador +

‫سوراخ کن

-

o cofre +

‫ گاوصندوق

-

o apara-lápis +

‫مداد تراش

-

o papel fragmentado +

‫کاغذ خرد شده

-

a fragmentadora de papel +

‫خرد کن

-

a espiral de encadernação +

‫دفترچه سیمی

-

o agrafo +

‫منگنه

-

o agrafador +

‫منگنه

-

a máquina de escrever +

‫ماشین تحریر

-

o posto de trabalho +

‫محلّ کار

-
a esferográfica
‫خودکار

-
a pausa
‫زنگ تفریح

-
a maleta
‫کیف

-
o lápis de cor
‫مداد رنگی

-
a conferência
‫کنفرانس

-
a sala de conferências
‫اتاق کنفرانس

-
a cópia
‫کپی

-
o ficheiro
‫دفتر تلفن

-
o arquivador
‫پرونده

-
o armário de arquivo
‫قفسه پرونده

-
a caneta de tinta permanente
‫خودنویس

-
a bandeja para cartas
‫سبد نامه

-
o marcador
‫ماژیک

-
o livro de apontamentos
‫دفتر

-
o bloco de notas
‫دفترچه یادداشت

-
o escritório
‫دفتر کار

-
a cadeira de escritório
‫صندلی

-
as horas extraordinárias
‫اضافه کاری

-
o clipe para papel
‫گیره کاغذ

-
o lápis
‫مداد

-
o furador
‫سوراخ کن

-
o cofre
‫ گاوصندوق

-
o apara-lápis
‫مداد تراش

-
o papel fragmentado
‫کاغذ خرد شده

-
a fragmentadora de papel
‫خرد کن

-
a espiral de encadernação
‫دفترچه سیمی

-
o agrafo
‫منگنه

-
o agrafador
‫منگنه

-
a máquina de escrever
‫ماشین تحریر

-
o posto de trabalho
‫محلّ کار