‫مردم     
Pessoas

-

a idade +

‫سن

-

a tia +

‫عمّه، خاله

-

o bebé +

‫نوزاد

-

a baby-sitter +

‫بیبی سیتر

-

o rapaz +

‫پسر

-

o irmão +

‫برادر

-

a criança +

‫کودک

-

o casal +

‫زوج

-

a filha +

‫دختر

-

o divórcio +

‫طلاق

-

o embrião +

‫جنین

-

o noivado +

‫نامزدی

-

a família alargada +

‫خانواده بزرگ

-

a família +

‫خانواده

-

o namorico +

‫لاس

-

o cavalheiro +

‫آقا

-

a rapariga +

‫دختر

-

a amiga +

‫دوست دختر

-

a neta +

‫نوه

-

o avô +

‫پدر بزرگ

-

a avozinha +

‫مادربزرگ

-

a avó +

‫مادربزرگ

-

os avós +

‫پدربزرگ و مادربزرگ

-

o neto +

‫نوه

-

o noivo +

‫داماد

-

o grupo +

‫گروه

-

o ajudante +

‫یاور

-

a criança +

‫نوزاد

-

a senhora +

‫خانم

-

a proposta de casamento +

‫پیشنهاد ازدواج

-

o matrimónio +

‫ازدواج

-

a mãe +

‫مادر

-

a sesta +

‫چرُت

-

o vizinho +

‫همسایه

-

os recém-casados +

‫تازه ازدواج کرده

-

o par +

‫زوح

-

os pais +

‫والدین

-

o parceiro amoroso +

‫همسر

-

a festa +

‫پارتی

-

as pessoas +

‫مردم

-

a proposta +

‫عروس

-

a fila +

‫صف

-

a festa formal +

‫پذیرش

-

o encontro amoroso +

‫قرار ملاقات

-

os irmãos +

‫خواهر و برادر

-

a irmã +

‫خواهر

-

o filho +

‫پسر

-

o gémeo +

‫دوقلو

-

o tio +

‫دایی، عمو

-

o casamento +

‫مراسم عقد

-

a juventude +

‫جوانان

-
a idade
‫سن

-
a tia
‫عمّه، خاله

-
o bebé
‫نوزاد

-
a baby-sitter
‫بیبی سیتر

-
o rapaz
‫پسر

-
o irmão
‫برادر

-
a criança
‫کودک

-
o casal
‫زوج

-
a filha
‫دختر

-
o divórcio
‫طلاق

-
o embrião
‫جنین

-
o noivado
‫نامزدی

-
a família alargada
‫خانواده بزرگ

-
a família
‫خانواده

-
o namorico
‫لاس

-
o cavalheiro
‫آقا

-
a rapariga
‫دختر

-
a amiga
‫دوست دختر

-
a neta
‫نوه

-
o avô
‫پدر بزرگ

-
a avozinha
‫مادربزرگ

-
a avó
‫مادربزرگ

-
os avós
‫پدربزرگ و مادربزرگ

-
o neto
‫نوه

-
o noivo
‫داماد

-
o grupo
‫گروه

-
o ajudante
‫یاور

-
a criança
‫نوزاد

-
a senhora
‫خانم

-
a proposta de casamento
‫پیشنهاد ازدواج

-
o matrimónio
‫ازدواج

-
a mãe
‫مادر

-
a sesta
‫چرُت

-
o vizinho
‫همسایه

-
os recém-casados
‫تازه ازدواج کرده

-
o par
‫زوح

-
os pais
‫والدین

-
o parceiro amoroso
‫همسر

-
a festa
‫پارتی

-
as pessoas
‫مردم

-
a proposta
‫عروس

-
a fila
‫صف

-
a festa formal
‫پذیرش

-
o encontro amoroso
‫قرار ملاقات

-
os irmãos
‫خواهر و برادر

-
a irmã
‫خواهر

-
o filho
‫پسر

-
o gémeo
‫دوقلو

-
o tio
‫دایی، عمو

-
o casamento
‫مراسم عقد

-
a juventude
‫جوانان