‫گیاهان     
Plantas

-

o bambu +

‫بامبو

-

a flor +

‫شکوفه

-

o buquê de flores +

‫دسته گل

-

o ramo +

‫شاخه

-

o botão +

‫غنچه

-

o cacto +

‫کاکتوس

-

o trevo +

‫گل شبدر چه

-

a pinha +

‫مخروط

-

a centáurea +

‫گل گندم

-

o açafrão +

‫زعفران

-

o narciso +

‫نرگس

-

a margarida +

‫گل مروارید

-

o leão +

‫قاصدک

-

a flor +

‫گل

-

a folhagem +

‫شاخ و برگ

-

o grão +

‫دانه

-

a grama +

‫چمن

-

o crescimento +

‫رشد

-

o jacinto +

‫سنبل

-

o gramado +

‫چمن

-

o lírio +

‫سوسن سفید

-

a linhaça +

‫تخم بزرک

-

o cogumelo +

‫قارچ

-

a oliveira +

‫درخت زیتون

-

a palmeira +

‫درخت خرما

-

o amor-perfeito +

‫بنفشه سه رنگ

-

o pessegueiro +

‫درخت هلو

-

a planta +

‫گیاه

-

a papoula +

‫خشخاش

-

a raiz +

‫ریشه

-

a rosa +

‫گل رز

-

a semente +

‫بذر

-

o snowdrop +

‫گل برف

-

o girassol +

‫گل آفتاب گردان

-

o espinho +

‫خار

-

o tronco +

‫تنه

-

a tulipa +

‫گل لاله

-

o nenúfar +

‫نیلوفر آبی

-

o trigo +

‫گندم

-
o bambu
‫بامبو

-
a flor
‫شکوفه

-
o buquê de flores
‫دسته گل

-
o ramo
‫شاخه

-
o botão
‫غنچه

-
o cacto
‫کاکتوس

-
o trevo
‫گل شبدر چه

-
a pinha
‫مخروط

-
a centáurea
‫گل گندم

-
o açafrão
‫زعفران

-
o narciso
‫نرگس

-
a margarida
‫گل مروارید

-
o leão
‫قاصدک

-
a flor
‫گل

-
a folhagem
‫شاخ و برگ

-
o grão
‫دانه

-
a grama
‫چمن

-
o crescimento
‫رشد

-
o jacinto
‫سنبل

-
o gramado
‫چمن

-
o lírio
‫سوسن سفید

-
a linhaça
‫تخم بزرک

-
o cogumelo
‫قارچ

-
a oliveira
‫درخت زیتون

-
a palmeira
‫درخت خرما

-
o amor-perfeito
‫بنفشه سه رنگ

-
o pessegueiro
‫درخت هلو

-
a planta
‫گیاه

-
a papoula
‫خشخاش

-
a raiz
‫ریشه

-
a rosa
‫گل رز

-
a semente
‫بذر

-
o snowdrop
‫گل برف

-
o girassol
‫گل آفتاب گردان

-
o espinho
‫خار

-
o tronco
‫تنه

-
a tulipa
‫گل لاله

-
o nenúfar
‫نیلوفر آبی

-
o trigo
‫گندم