‫شهر     
Cidade

-

o aeroporto +

‫فرودگاه

-

o prédio de apartamentos +

‫منزل مسکونی

-

o banco +

‫بانک

-

a cidade grande +

‫شهر بزرگ

-

a ciclovia +

‫مسیر دوچرخه

-

o porto +

‫بندر قایق

-

a capital +

‫پایتخت

-

o carrilhão +

‫آهنگ ناقوس

-

o cemitério +

‫گورستان

-

o cinema +

‫سینما

-

a cidade +

‫شهر

-

o mapa da cidade +

‫نقشه شهر

-

o crime +

‫جرم

-

a manifestação +

‫تظاهرات

-

a feira +

‫نمایشگاه

-

a brigada de incêndio +

‫آتش‌نشانی

-

a fonte +

‫چشمه

-

o lixo +

‫زباله

-

o porto +

‫بندر

-

o hotel +

‫هتل

-

o hidrante +

‫شیر آتش نشانی

-

o marco +

‫نشان

-

a caixa de correio +

‫صندوق پستی

-

o bairro +

‫محلّه

-

a luz de néon +

‫نور نئون

-

a boate / a casa noturna +

‫کلوپ شبانه

-

o centro histórico +

‫قسمت قدیمی شهر

-

a ópera +

‫اپرا

-

o parque +

‫پارک

-

o banco do parque +

‫نیمکت

-

o estacionamento +

‫پارکینگ

-

a cabine de telefone +

‫باجه تلفن

-

o código postal (BR: CEP) +

‫کد پستی

-

a prisão +

‫زندان

-

o bar / o pub +

‫میخانه

-

os pontos turísticos +

‫جاذبه‌های گردشگری

-

a linha do horizonte +

‫افق

-

a luz da rua +

‫چراغ

-

o posto de turismo +

‫آژانس گردشگری

-

a torre +

‫برج

-

o túnel +

‫تونل

-

o veículo +

‫وسیله نقلیه

-

a vila +

‫روستا

-

a torre de água +

‫برج مخزن آب

-
o aeroporto
‫فرودگاه

-
o prédio de apartamentos
‫منزل مسکونی

-
o banco
‫بانک

-
a cidade grande
‫شهر بزرگ

-
a ciclovia
‫مسیر دوچرخه

-
o porto
‫بندر قایق

-
a capital
‫پایتخت

-
o carrilhão
‫آهنگ ناقوس

-
o cemitério
‫گورستان

-
o cinema
‫سینما

-
a cidade
‫شهر

-
o mapa da cidade
‫نقشه شهر

-
o crime
‫جرم

-
a manifestação
‫تظاهرات

-
a feira
‫نمایشگاه

-
a brigada de incêndio
‫آتش‌نشانی

-
a fonte
‫چشمه

-
o lixo
‫زباله

-
o porto
‫بندر

-
o hotel
‫هتل

-
o hidrante
‫شیر آتش نشانی

-
o marco
‫نشان

-
a caixa de correio
‫صندوق پستی

-
o bairro
‫محلّه

-
a luz de néon
‫نور نئون

-
a boate / a casa noturna
‫کلوپ شبانه

-
o centro histórico
‫قسمت قدیمی شهر

-
a ópera
‫اپرا

-
o parque
‫پارک

-
o banco do parque
‫نیمکت

-
o estacionamento
‫پارکینگ

-
a cabine de telefone
‫باجه تلفن

-
o código postal (BR: CEP)
‫کد پستی

-
a prisão
‫زندان

-
o bar / o pub
‫میخانه

-
os pontos turísticos
‫جاذبه‌های گردشگری

-
a linha do horizonte
‫افق

-
a luz da rua
‫چراغ

-
o posto de turismo
‫آژانس گردشگری

-
a torre
‫برج

-
o túnel
‫تونل

-
o veículo
‫وسیله نقلیه

-
a vila
‫روستا

-
a torre de água
‫برج مخزن آب