‫هوا     
Tempo / Clima

-

o barômetro

‫هواسنج

-

a nuvem

‫ابر

-

o frio

‫سرما

-

a escuridão

‫تاریکی

-

a seca

‫خشکسالی

-

a terra

‫زمین

-

o nevoeiro

‫مِه

-

a geada

‫یخبندان

-

a camada de gelo

‫یخبندان

-

o calor

‫گرما

-

o furacão

‫گردباد

-

o raio

‫صاعقه

-

o meteoro

‫شهاب سنگ

-

a lua

‫ماه

-

o arco-íris

‫رنگین کمان

-

a gota de chuva

‫قطره باران

-

a neve

‫برف

-

o floco de neve

‫دانه برف

-

o boneco de neve

‫آدم برفی

-

a estrela

‫ستاره

-

a tempestade

‫طوفان

-

o sol

‫خورشید

-

o raio de sol

‫پرتو افتاب

-

o pôr do sol

‫پستاب

-

o termômetro

‫دماسنج

-

o temporal

‫رعد و برق

-

o tempo / o clima

‫آب و هوا

-

a umidade

‫رطوبت

-

o vento

‫باد

-
o barômetro
‫هواسنج

-
a nuvem
‫ابر

-
o frio
‫سرما

-
a (lua) crescente
‫هلال

-
a escuridão
‫تاریکی

-
a seca
‫خشکسالی

-
a terra
‫زمین

-
o nevoeiro
‫مِه

-
a geada
‫یخبندان

-
a camada de gelo
‫یخبندان

-
o calor
‫گرما

-
o furacão
‫گردباد

-
o sincelo / a estalactite
‫قندیل

-
o raio
‫صاعقه

-
o meteoro
‫شهاب سنگ

-
a lua
‫ماه

-
o arco-íris
‫رنگین کمان

-
a gota de chuva
‫قطره باران

-
a neve
‫برف

-
o floco de neve
‫دانه برف

-
o boneco de neve
‫آدم برفی

-
a estrela
‫ستاره

-
a tempestade
‫طوفان

-
a ressaca / a elevação do nível da água
‫طوفان

-
o sol
‫خورشید

-
o raio de sol
‫پرتو افتاب

-
o pôr do sol
‫پستاب

-
o termômetro
‫دماسنج

-
o temporal
‫رعد و برق

-
o crepúsculo
‫شفق

-
o tempo / o clima
‫آب و هوا

-
a umidade
‫رطوبت

-
o vento
‫باد