‫هوا     
Tempo / Clima

-

o barômetro +

‫هواسنج

-

a nuvem +

‫ابر

-

o frio +

‫سرما

-

a (lua) crescente +

‫هلال

-

a escuridão +

‫تاریکی

-

a seca +

‫خشکسالی

-

a terra +

‫زمین

-

o nevoeiro +

‫مِه

-

a geada +

‫یخبندان

-

a camada de gelo +

‫یخبندان

-

o calor +

‫گرما

-

o furacão +

‫گردباد

-

o sincelo / a estalactite +

‫قندیل

-

o raio +

‫صاعقه

-

o meteoro +

‫شهاب سنگ

-

a lua +

‫ماه

-

o arco-íris +

‫رنگین کمان

-

a gota de chuva +

‫قطره باران

-

a neve +

‫برف

-

o floco de neve +

‫دانه برف

-

o boneco de neve +

‫آدم برفی

-

a estrela +

‫ستاره

-

a tempestade +

‫طوفان

-

a ressaca / a elevação do nível da água +

‫طوفان

-

o sol +

‫خورشید

-

o raio de sol +

‫پرتو افتاب

-

o pôr do sol +

‫پستاب

-

o termômetro +

‫دماسنج

-

o temporal +

‫رعد و برق

-

o crepúsculo +

‫شفق

-

o tempo / o clima +

‫آب و هوا

-

a umidade +

‫رطوبت

-

o vento +

‫باد

-
o barômetro
‫هواسنج

-
a nuvem
‫ابر

-
o frio
‫سرما

-
a (lua) crescente
‫هلال

-
a escuridão
‫تاریکی

-
a seca
‫خشکسالی

-
a terra
‫زمین

-
o nevoeiro
‫مِه

-
a geada
‫یخبندان

-
a camada de gelo
‫یخبندان

-
o calor
‫گرما

-
o furacão
‫گردباد

-
o sincelo / a estalactite
‫قندیل

-
o raio
‫صاعقه

-
o meteoro
‫شهاب سنگ

-
a lua
‫ماه

-
o arco-íris
‫رنگین کمان

-
a gota de chuva
‫قطره باران

-
a neve
‫برف

-
o floco de neve
‫دانه برف

-
o boneco de neve
‫آدم برفی

-
a estrela
‫ستاره

-
a tempestade
‫طوفان

-
a ressaca / a elevação do nível da água
‫طوفان

-
o sol
‫خورشید

-
o raio de sol
‫پرتو افتاب

-
o pôr do sol
‫پستاب

-
o termômetro
‫دماسنج

-
o temporal
‫رعد و برق

-
o crepúsculo
‫شفق

-
o tempo / o clima
‫آب و هوا

-
a umidade
‫رطوبت

-
o vento
‫باد