‫موسیقی     
Música

-

o acordeão +

‫آکوردئون

-

a balalaika +

‫بالالایکا

-

a banda +

‫گروه

-

o banjo +

‫بانجو

-

o clarinete +

‫کلارینت

-

o concerto +

‫کنسرت

-

o tambor +

‫طبل

-

a bateria +

‫درامز

-

a flauta +

‫فلوت

-

o piano de cauda +

‫پیانو

-

a guitarra +

‫گیتار

-

o salão +

‫سالن

-

o teclado +

‫کیبورد

-

a gaita / a harmônica +

‫ساز دهنی

-

a música +

‫موسیقی

-

a estante para partitura +

‫جای نُت

-

a nota +

‫نُت

-

o órgão +

‫اُرگ

-

o piano +

‫پیانو

-

o saxofone +

‫ساکسفون

-

o cantor +

‫خواننده

-

a corda +

‫زه

-

a trombeta +

‫شیپور

-

o trombeteiro +

‫شیپور زن

-

o violino +

‫ویولن

-

o estojo de violino +

‫جعبه ویولون

-

o xilofone +

‫زیلوفون

-
o acordeão
‫آکوردئون

-
a balalaika
‫بالالایکا

-
a banda
‫گروه

-
o banjo
‫بانجو

-
o clarinete
‫کلارینت

-
o concerto
‫کنسرت

-
o tambor
‫طبل

-
a bateria
‫درامز

-
a flauta
‫فلوت

-
o piano de cauda
‫پیانو

-
a guitarra
‫گیتار

-
o salão
‫سالن

-
o teclado
‫کیبورد

-
a gaita / a harmônica
‫ساز دهنی

-
a música
‫موسیقی

-
a estante para partitura
‫جای نُت

-
a nota
‫نُت

-
o órgão
‫اُرگ

-
o piano
‫پیانو

-
o saxofone
‫ساکسفون

-
o cantor
‫خواننده

-
a corda
‫زه

-
a trombeta
‫شیپور

-
o trombeteiro
‫شیپور زن

-
o violino
‫ویولن

-
o estojo de violino
‫جعبه ویولون

-
o xilofone
‫زیلوفون