‫دین     
Religie

-

paște +

‫عید پاک

-

ou de Paște +

‫تخم مرغ عید پاک

-

înger +

‫فرشته

-

clopoțel +

‫ناقوس

-

Biblia +

‫کتاب مقدس

-

episcopul +

‫اسقف

-

binecuvântare +

‫برکت

-

budism +

‫بودیسم

-

creștinism +

‫مسیحیت

-

cadou de Crăciun +

‫هدیه کریسمس

-

brad de Crăciun +

‫درخت کریسمس

-

biserica +

‫کلیسا

-

sicriu +

‫تابوت

-

crearea +

‫خلقت

-

crucifixul +

‫صلیب عیسی

-

diavolul +

‫شیطان

-

dumnezeu +

‫خدا

-

hinduism +

‫آیین هندو

-

islam +

‫اسلام

-

iudaismul +

‫یهودیت

-

meditaţia +

‫مراقبه

-

mumie +

‫مومیایی

-

musulman +

‫مسلمان

-

papa +

‫پاپ

-

rugăciunea +

‫نماز

-

preotul +

‫کشیش

-

religie +

‫دین

-

slujba +

‫مراسم مذهبی

-

sinagogă +

‫کنیسه

-

templu +

‫معبد

-

mormânt +

‫مقبره

-
paște
‫عید پاک

-
ou de Paște
‫تخم مرغ عید پاک

-
înger
‫فرشته

-
clopoțel
‫ناقوس

-
Biblia
‫کتاب مقدس

-
episcopul
‫اسقف

-
binecuvântare
‫برکت

-
budism
‫بودیسم

-
creștinism
‫مسیحیت

-
cadou de Crăciun
‫هدیه کریسمس

-
brad de Crăciun
‫درخت کریسمس

-
biserica
‫کلیسا

-
sicriu
‫تابوت

-
crearea
‫خلقت

-
crucifixul
‫صلیب عیسی

-
diavolul
‫شیطان

-
dumnezeu
‫خدا

-
hinduism
‫آیین هندو

-
islam
‫اسلام

-
iudaismul
‫یهودیت

-
meditaţia
‫مراقبه

-
mumie
‫مومیایی

-
musulman
‫مسلمان

-
papa
‫پاپ

-
rugăciunea
‫نماز

-
preotul
‫کشیش

-
religie
‫دین

-
slujba
‫مراسم مذهبی

-
sinagogă
‫کنیسه

-
templu
‫معبد

-
mormânt
‫مقبره